Är medlemmar i Motståndsrörelsen mer kriminellt belastade än genomsnittet?

Av ,
Nordiska motståndsrörelsens ledare
65

KOMMENTAR. Organisationens ledare Simon Lindberg ger svar på tal kring mediedrevet riktat gentemot Nordiska motståndsrörelsens medlemmar där dessa framställs som kriminella.

Motståndsrörelsen har i flera olika sammanhang den senaste tiden varit utsatta för en stor smutskastningskampanj i etablerad media där våra medlemmar målas ut som kriminella. Våra fiender försöker att skrämma bort anhängare ur de bredare lagren av folket genom att påtala att våra medlemmar i högre utsträckning är dömda för diverse brott än andra människor. Stämmer detta eller är det regelrätta lögner?

Sanningen är faktiskt att våra aktiva medlemmar i högre utsträckning är dömda för brott än medelsvensson, men också att det i de flesta fall finns mycket goda anledningar till det som inte framgår i smutskastningskampanjerna. Låt mig förklara.

Vi är en oppositionsrörelse, ja faktiskt den enda organisationen i hela Norden som går i total klinch med den rådande makten och dess förstörelse av vår nation. Man kan dessutom utan att överdriva påstå att vi nått viss framgång med detta.

Mycket få människor i maktposition oavsett var någonstans i världen de befinner sig vill släppa denna ifrån sig frivilligt och än mindre till sina värsta fiender. Detta leder till att sann opposition alltid bekämpas av de med makt och när denna opposition växer över en viss nivå så att man på riktigt kan anses som ett reellt hot görs det allt hårdare.

Som en viktig del i detta bekämpande av oss i oppositionen hittas det på nya lagar och gamla befintliga lagar justeras. Dessutom fråntas våra rättigheter som är grundläggande för alla andra medborgare för att kunna döma oss om vi praktiserar dem.

Låt oss ta några exempel. Det allra mest påtagliga exemplet hittar vi med lagen om hets mot folkgrupp som flera av våra medlemmar är dömda för. Syftet med lagen sägs vara att förbjuda människor att ”hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.”

moder-justitia

Hela lagens existensberättigande kan diskuteras då vi redan har andra lagar i Sverige som förbjuder hot, kränkningar och förtal m.m. Lagen är dessutom under ständig förändring och tillåts hela tiden att breda ut sig på bekostnad av yttrandefriheten. Något som tidigare inte åtalats eller till och med friats av rätten kan helt plötsligt vara förbjudet imorgon och inte nog med det så kan man också dömas i efterhand för något som vid tillfället man sa det rimligtvis inte var att betrakta som hets mot folkgrupp.

För att begå brottet behöver man inte som vissa kanske tror säga något riktigt nesligt, nej det räcker att i korta ordalag hylla nationalsocialismen eller att nämna etniciteten på en förälder som stoppar in sitt barn i en tvättmaskin. Det är idag att betrakta som hets mot folkgrupp att säga att man önskar den styrande rovdjurskapitalistiska elitens död om man samtidigt säger vilken politisk troslära dessa följer. Jag själv står åtalad för att med två svenska ord ha hyllat vår kommande seger utan att på något vis nämna någon folkgrupp i sammanhanget.

Inför vår demonstration i Göteborg förra helgen togs det hela till nya höjder när Storgöteborgs polischef Erik Nord till media uttalade att det troligtvis är att anse som hets mot folkgrupp om man har ”uniform klädsel eller klädsel av visst snitt och färg, vissa attribut eller emblem” samt om flera personer utgör ”uniformt uppträdande som att till exempel taktfast marschera med fanor och sköldar.” Han är dock tydlig med att denna grova inskränkning i yttrandefrihetslagen inte gäller människor med andra åsikter än Motståndsrörelsen. Vissa av våra politiska motståndare har gått så långt att de menar att hela vår existens skulle utgöra hets mot folkgrupp.

Hets mot folkgrupp?

Samtidigt står svenska, vita och heterosexuella män och kvinnor totalt utan skyddsvärde av lagen. Det råder alltså knappast någon likhet inför denna lagen om någon nu trodde det. Eller vad sägs om detta uttalande som en, enligt hans egen utsago, judisk socialist gjorde år 2014:

Svenskar är det sämsta av gojer. Svenskar är ett folk som aldrig kunnat bete sig civiliserat, utan de har barbariet inprogrammerat i sina gener. Detta leder till att hart nära varje svensk är en potentiell sexualförbrytare, och till att svenskar inte hyser respekt för judar och andra. Svenskar beter sig som djur. Jag vill gå så långt som att säga att svenskar – såväl etniska som kulturella svenskar – jämförda med andra folk, är ohyra, vidrig ohyra. Det vore inte mer än rätt om alla svenskar utrotades – försvann från jordens yta.”

Detta uttalande friades av Norrköpings tingsrätt. Det är alltså enligt lagen om hets mot folkgrupp värre att helt utan några som helst fördömanden nämna etniciteten på en far som stoppar sitt barn i en tvättmaskin än vad det är att säga att svenskar är vidrig ohyra som förtjänar att utrotas!

Även om hets mot folkgrupp alltså är det mest talande och tydliga exemplet på hur etablissemanget dömer våra medlemmar enbart på grund av att vi utgör en växande opposition, så finns det fler.

Vi har, åtminstone på pappret, demonstrations- och mötesfrihet i Sverige. Detta medför att människor i vårt land har frihet att både anordna och delta i demonstrationer på allmän plats. Polisen önskar att man ansöker om demonstrationstillstånd för att förenkla deras arbete och för att de ska kunna påverka beslutet genom förslag på alternativa rutter och liknande för att minimera bland annat trafikstörningar, men det finns inget i lagen som säger att man måste göra det. Man har alltså full frihet och rätt att delta i icketillståndsgivna demonstrationer och det finns ingenting i Sverige som heter ”olaglig demonstration”.

FAKE NEWS. Skärmdump från Kristianstadsbladet.

Detta låter fint i teorin och som en möjlighet för en opposition att kunna protestera mot systemet. I realiteten är det dock ganska annorlunda. För det första kan det nämnas att Motståndsrörelsen alltid blir misstänkta och dessutom också ofta dömda för brott mot ordningslagen när vi genomför en icketillståndsgiven demonstration. Andra grupperingar, oavsett om de utgörs av muslimer eller vänsterextremister, blir endast i extrema undantagsfall lagförda på samma vis.

Inget störande av ordningslagen här inte.

För det andra, och det är när vi faktiskt ansöker om tillstånd, blir vår demonstrationsfrihet betydligt mer begränsad än övriga grupperingars. Den senaste demonstrationen i Göteborg är långt ifrån det enda, men det hittills tydligaste, exemplet på detta då vi förvägrades både marschväg och slutdestination som utan några som helst bekymmer upplåtits vid oräkneligt antal tillfällen för alla andra tänkbara obskyra och extrema grupper. I sommras i Norge fick vi vårt tidigare demonstrationstillstånd indraget med anledning av att det befarades att våra motdemonstranter skulle ställa till med oreda.

Detta medför dels att vi backas tillbaka till det första, alltså att demonstrera utan tillstånd och lagföras för detta och dels att vi ibland blir nödgade att försöka kringgå polisens önskemål för att få ta del av våra grundlagsstadgade rättigheter att visa upp oss och sprida vårt budskap – något som resulterar i att vi döms för ”våldsamt upplopp” även om inte något våld används annat än i självförsvar mot polisens batongslag mot våra aktivisters huvuden.

Våldsamt upplopp döms för övrigt inte bara våra aktivister till utan också våra journalister som alltså är på plats enbart med syfte att dokumentera. Detta som händer oss mer som regel än undantag har mig veterligen aldrig drabbat någon journalist för någon annan media i svensk historia.

Våldsamt upplopp?

Hets mot folkgrupp. Brott mot ordningslagen. Våldsamt upplopp. Nu börjar vi komma upp i ett ganska gediget ”straffregister” som av media används som stoff för uthängningar och regelrätt hets mot våra medlemmar. Uppvigling begås dessutom när tydligt partiska journalister med väsensskilda politiska åsikter från våra medvetet kryddar dessa artiklar med lögner och så kallade trigger-ord vars innebörd för massan formats under årtionde av skräckpropaganda i litteratur och tv. Allt för att avhumanisera oss och få oss att framstå som mycket farliga och ohederliga individer.

Hur etablerade media vill framställa oss.

Denna uppvigling ger ibland resultat i form av angrepp mot våra representanter. Detta kan sedermera leda till två nya ”brott” i registret. Exempelvis är det inte särskilt konstigt om några av våra medlemmar på grund av denna risk beväpnar sig med pepparspray, kniv eller batong för att kunna ha en rimlig chans att försvara sig själva och sina närstående om ett angrepp av en hel grupp människor skulle ske. Brott mot knivlagen och/eller vapenlagen – check!

Om väl en konfrontation sker och vi nyttjar vår lagstadgade rätt till nödvärn för att slå tillbaka är det inte alls ovanligt att rättens (konkurrerande) politiskt tillsatta nämndemän påverkas av de propagandistiska hat-artiklarna i media och helt bortser från vittnesuppgifter och teknisk bevisföringen och därför istället för att fria, fäller vår aktivist till misshandel, ibland rubricerad som helt oprovocerad trots att det handlat om regelrätt självförsvar.

Som om inte alla dessa argument vore nog för att påvisa varför våra aktivister är dömda i högre utsträckning än genomsnittet bör ytterligare en aspekt tas i beaktning och det är de enorma polistrakasserier som förekommer mot oss. Så kallade ”rutinkontroller” där man stoppar våra fordon för genomsökning drabbar flera av våra aktivister regelbundet, inte bara på väg till och från aktiviteter utan också vid färd till arbetet, affären och våra barns dagisplatser. Om det vid dessa kontroller hittas exempelvis en kniv, om så i en verktygslåda eller i ett snickarbälte, lagförs ofta våra aktivister. Du som läser detta och har ett hantverksyrke eller kanske ett intresse för jakt eller fiske, hur många gånger skulle du själv ha åkt dit för brott mot knivlagen det senaste året om du blev stoppad och visiterad av polis en gång i månaden?

Nu har vi alltså utöver hets mot folkgrupp, brott mot ordningslagen och våldsamt upplopp också fyllt på listan med brott mot knivlagen och misshandel. Ytterligare en uthängningsartikel publiceras i alla landets tidningar. Denna gång är det dessutom tillräckligt många domar och på tillräckligt många olika personer för att politiker och personer ur kulturetablissemanget ska kunna börja skriva ledare och krönikor med uttalanden om att vi är en kriminell terrororganisation som borde stoppas och förbjudas. Inte för att våra medlemmar är kriminella, utan för att de är politiskt förföljda av ett förbrytarsystem. Allt för att vi lever och andas som de vi faktiskt är – en äkta opposition som dessutom vägrar att vika sig!

front

För att inte spela någon provokatör i händerna vill jag tillägga att vi har medlemmar som är dömda även för andra brott än de uppräknade. Men, tar du bort alla de ovanstående omständigheterna kvarstår en betydligt mindre andel människor som är dömda och inte i närheten någon överhängande del.

I nästan samtliga dessa fall rör det sig då dessutom om brott personer blivit dömda för innan de anslöt sig till Motståndsrörelsen. Vad gäller detta har vi antagligen en betydligt mer förlåtande syn än övriga partier och organisationer. Vi förstår nämligen att ett kriminellt system fostrar kriminella individer och att det är lätt att hamna snett i ett sinnessjukt samhällsbygge som detta. Vi är för det mesta beredda att ge dessa individer en andra chans.

Detta kanske enligt någon taktiker är helt fel väg att gå och enligt somliga tyckare PR-mässigt självmord? Må så vara, vi lever hellre som vi lär och står rakryggade för att få med oss hängivna fullblodsaktivister än att anpassa oss efter massa PK-normer för att vinna fler ljumna anhängare som ändå inte kommer bidra med särskilt mycket.

Avslutningsvis vill jag skriva att jag är fullt medveten om att det finns åtminstone två negativa aspekter med att publicera en artikel som denna. Det första är att det för den med medvetet kritiska ögon kan ses som en artikel där jag ska beskriva hur synd det är om oss som utsätts för allt detta, att jag lånat Jimmie Åkessons stora offerkofta när jag skulle författa denna text. Sverigedemokraterna kan behålla sin offerkofta och något ”tyck synd om oss”-perspektiv finns inte, istället är detta en enkel förklaring av verkligheten för människor som köpt medias bild av oss.

Det andra är att artikeln kanske tenderar att skrämma iväg någon potentiell rekryt, någon som står och velar kring att ansöka om ett medlemskap eller inte som efter att den läst allt detta känner att ”allt det där vill minsann inte jag råka ut för”.

Till dig säger jag att du istället efter denna artikel borde se det som självklart att ansöka om medlemskap. Vi blir som sagt motarbetade av en enda orsak och det är att vi är på helt rätt väg. Om din tanke med ett medlemskap var att förändra världen och skapa en bättre framtid för vårt folk bör du också kunna se att repressalierna från systemet och hetsen från etablissemanget mot våra medlemmar bevisar att du hittat rätt i oss. Hade vår kamp varit en dans på rosor och vi välkomnats av förbrytarna som styr (likt vänstern) hade detta enbart berott på att vi inte heller utgör något hot om förändring.

Dela artikeln på sociala medier:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här.

Lämna en kommentar

65 Kommentarer till "Är medlemmar i Motståndsrörelsen mer kriminellt belastade än genomsnittet?"

Meddela om
avatar
Sortera efter:   Senaste | Äldst | Mest röstad
_DH_
Gäst
Nybörjare
_DH_

Det är lite lustigt hur man i (((svensk))) media förklarar invandrares extremt mycket högre brottsbelastningsgrad med påstådd rasprofilering – men när staten medvetet försöker sätta dit människor som engagerar sig nationalistiskt, då skuldbelägger man offren.

Neger mördar vita människor med kniv på IKEA? ”Offer för samhället”

Nationalist tas med obetydligt vapen vid politiskt anstiftad räd? ”Våldsbejakande terrorist som vill störta demokratin”

Joseph
Gäst
Nybörjare
Joseph

Dom mest kriminella i Sveriges historia är politiker!

Nathalie Malmqvist
Gäst
Nybörjare
Nathalie Malmqvist
Mycket välskriven och behövd artikel! Det är av yttersta vikt att folket förstår mekanismerna i detta vansinniga samhälle. När det i dagens Sverige är kriminellt att värna om sitt eget folks existensberättigande och att slåss för kommande generationers rätt till ett gott och tryggt liv i sitt eget land är jag inte bara en brottsling, jag är en stolt sådan också. Till alla er nyfikna sympatisörer som skräms av tanken på de eventuella repressalier som kan komma att drabba er om ni tar steget att ansluta er till kampen, till er vädjar jag att tänka långsiktigt. Förföljelse, trakasserier och fängelsestraff… Läs mer »
rökviken
Gäst
Nybörjare
rökviken

Så bra skrivet. Jag är med dig till 100%.

Anders Jonsson
Gäst
Nybörjare
Anders Jonsson

Suveränt bra kommenterat Nathalie Malmqvist.

Tack så mycket.

NS
Gäst
Nybörjare
NS

Mycket bra och klargörande artikel.

Att 89-åriga Vera nu åtalas för hets mot folkgrupp på grund av en vinkning som hennes motståndare i vänstern påstår ha varit en ”hitlerhälsning” ökar ju också på registret.

I GBG låg vänstern bakom allt offensivt våld, bland annat med stenar och diverse annat som kastades mot polishästar och mitt bland civilister. Ändå grips 22 nationella och bara en från vänstersidan.

Undrar hur många av dem som ägnade sig åt stenkastning som är medlemmar i SSU, Ung Vänster och liknande.

brakom
Gäst
Nybörjare
brakom

För andra året i rad har jag anmält Rusta för deras tomte som hyllar ni vet vem.

comment image

Ola Olé
Gäst
Nybörjare
Ola Olé

Gissa varför rörelsen växer? Jo för ingen kan motstå artiklar som denna.

Stort tack!

88

Lina
Gäst
Nybörjare
Lina

Jag kan Ola!

Black Knight
Gäst
Nybörjare
Black Knight

I t ex Wikipedia tas det bara upp om SDs och NMRs medlemmars ev brottslighet, inget om de andra partiernas mkt omfattand brottslighet! Jag vet, för jag har sett listorna på dem!

Johan
Gäst
Nybörjare
Johan

Var finns dem då

Tobbe Motståndsman
Gäst
Nybörjare
Tobbe Motståndsman

Bra skrivit och så rätt med,om inte vi kämpar för en bättre framtid,vem tusan skall göra det då
Och vad e trakasserier från regimen,åtal för påhittade brott,uthängningar etc?
Vi har inget att förlora,bara att vinna,så ni som i te redan gjort det,ansök till den sanna oppositionen Nordiska Motståndsrörelsen idag!

Hell seger

Oscar Dirlewanger
Gäst
Nybörjare
Oscar Dirlewanger

Alla Svartskallarna och dårarna i Rosenbad är dom Största kriminella i detta sjuka landet.

Fredrika Lampenschirm
Gäst
Nybörjare
Fredrika Lampenschirm
Bonnier-Herschels är ohederliga. De försöker påskina att nationalister är mer kriminellt belastade än vad andra är, men lögnare, mördare och kvinnomisshandlare vinner Guldspaden under deras beskydd. I bästa fall används deras kriminellt belastade skyddslingar som en propagandafördel: ”Se vad långt han har kommit i samhället: Från ett busigt liv till en kämpe för rättvisa och demokrati.” I värsta fall ignorerar de sina gunstlingars brottsbana helt. De skulle lika gärna kunna säga detsamma om nationalister: ”Se på dessa som tidigare var missanpassade i samhället, nu är de ärbara och stolta nationalister som kämpar för rättvisa mot den internationalistiska kapitalismen.” Men detta… Läs mer »
Johan
Gäst
Nybörjare
Johan

Eftersom afa inte utgör något politiskt hot mot makten
Så måste känna manliga på något sätt därför tygre droger
Wiggerkultur we thught fuck nazi cops and shit.

????????
Gäst
Nybörjare
????????

Vafan snackar du om? Röker du spice eller är du bara efterbliven?

André Devecseri
Gäst
Nybörjare
André Devecseri

Svenska tack!

Norling
Gäst
Nybörjare

Väl skrivet!

Nordisk nationalsocialist
Gäst
Nybörjare
Nordisk nationalsocialist
Intressant jämförelse: ”De olika strategierna kring islamism och nazism verkar i stället drivas av tillfälliga opinionsvindar. Hur låter exempelvis följande nyansering enligt NMR:s perspektiv: Den stora majoriteten nazister är fredliga och dess ledare plus NMR:s program förkastar allt våld. De tre dömda för bombdåden i Göteborg har ingenting med riktig nationalsocialism att göra utan de är missledda radikaliserade avhoppare från partiet. Det är en fördom att svenska nazister vill förinta judar och invandrare. Partiet vill i stället införa »human repatriering« men många med invandrarbakgrund skulle ändå ha skäl att få stanna i Sverige. Riktiga nationalsocialister lyfter fram Adolf Hitlers fredliga goda… Läs mer »
Johan
Gäst
Nybörjare
Johan

Nazist är ett judiskt skärlsord för nationalsocialism.
Kommunisterna kallas inte rödaråttor i massmedia

judiska gruppen expo??
Gäst
Nybörjare
judiska gruppen expo??

Vi håller på att arbeta fram ett ny lag förslag om HMF alla vita som Tänker måste straffas efter som dom troligast tänker nedsättande om andra raser o hommosexella och tänka att utvisa alla judar o alla invandrare.

Trött
Gäst
Nybörjare
Trött

Va?

Johan G
Gäst
Nybörjare
Johan G
Vi er ikke kriminelle, vi er kriminaliserte! De ”forbrytelser” man som medlem blir siktet for er blant annet forsvar mot venstrepøbelens aggresjon, mot politiets huggende batonger, samt sannhetens ord. Og så var det ”våpenbesittelse”; man blir stoppet på vei hjem fra jobb, eller etter en tur i skog og mark og naturligvis finner de en kniv i bagasjen. Hvor mange er det av det svenske folk som ikke ville fått ”våpenbesittelse” på rullebladet når ens verktøy eller ens kniv fra fisketuren blir tatt hånd om av politiet? Svaret er vel det at ”normies” som oftest ikke blir stoppet, og skulle… Läs mer »
Anders Jonsson
Gäst
Nybörjare
Anders Jonsson

Tack Simon.

Du är en mycket bra ledare.

Pyttipanna
Gäst
Nybörjare
Pyttipanna

JAMEN: Pls. sluta gapa om att ”hänga i lyktstolpar”, i varje fall…

Har aldrig träffat dem, men dessa två herrar Öberg & Vejdeland, verkar båda sympatiska samt mognare, än vissa (s)aboterande & retarded Troll’s på Nordfronts öppna kommentarsfält:
https://www.nordfront.se/val-2018-har-ar-motstandsrorelsens-forsta-kandidater.smr
Humor men även lite kolugnt/coolt, samt så typiskt svenskt beteende, ska aldrig förringas.
Så: Mycket mer lämplig humor & vid rätt tillfälle passande ödmjukhet, också, Tack. Det brukar i varje fall alltid beteckna alla större ledare (oavsett kön…)

rökviken
Gäst
Nybörjare
rökviken

Vad menar du?

Järnnäve
Gäst
Nybörjare
Järnnäve

Mycket bra och viktig artikel! Borde ligga till höger på hemsidan så den alltid ligger uppe och är lätt tillgänglig om nytt folk kommer in på sidan i framtiden.

Wtf?!
Gäst
Nybörjare
Wtf?!

Har någon sett Mona Sahlins brottsregister måhända?…😏

Vicktoria
Gäst
Nybörjare
Vicktoria

Mkt bra skrivet.
Det är skrattretande att ni skulle vara farliga,som ju är för vårat eget folk.
Under tiden går invandrare och spränger folk lite här och där och utnyttjar systemet ,och som vi alla vet är det ju bara en bråkdel av allt galenskap som pågår.
Jag känner mig trygg i att ni finns!
Som tänker på Sverige och vårat eget folk.

LuttaLotta
Gäst
Nybörjare
LuttaLotta

OT;

Hur laddar man upp profilbild?

Dragos
Gäst
Nybörjare
Dragos

100% mumbojumbo av en sinnessjuk person som missleder andra sinnesrubbade, överdrivet ängsliga personer.

Jakob Ivarsson
Gäst
Nybörjare
Jakob Ivarsson
Det är en ära att vara en aktiv del av kampen mot förstörelsen av vårt land och folk. Det är en ära att bli kallad ”kriminell” av dessa otroligt destruktiva och sjuka makthavare som söker vår utrotning. Det är en ära att kunna se ens barn i ögonen och svara dem när de frågar ”vad gjorde du för att frigöra oss från slaveri och undergång här i Norden?” – Jag stred tillsammans med andra modiga män och kvinnor från Motståndsrörelsen! Eller, satt du hemma och lade över ansvaret för förändring på dina barn, allt medans du vittnar till hur snaran… Läs mer »
Bajen, bärs....
Gäst
Nybörjare
Bajen, bärs....

Problemet är att ”ingen” (förutom några 1000 i Sverige) vill ha Nazism. Kämpa (med lagliga medel) för er åsikt, det är allas rätt.

En sak jag inte förstår är att ni inte gillar Judar, men verkar skämmas över judeutrotningen genom att påstå att er hjälte – Adolf Hitler – inte sysslat med systematisk utrotning av judarna.

Kan någon förklara det fenomenet för mig?

CNC
Gäst
Nybörjare
CNC

Det som judarna ljugit om är gasningen av judar. Det som gasades var löss som spred tyfus, i barackerna. Det som dödades var tyska civila av engelsks och amerikanska bombplan. Vid krigsslutet hade Tyskland slutat att fungera och då började judarna i läger också dö. Det är Churchills jude polare som ville bomba som är krigsförbrytaren men judar döms aldrig för brott.

Framåt
Gäst
Nybörjare
Framåt

Egentligen ointressant för dagens sakfrågor hur judar behandlats genom tiderna. Även om tio eller hundra miljoner skulle ha gasats kan vi inte börja tumma på våra grundläggande rättigheter, sälja ut vårt land, öppna gränserna på vid gavel osv utan bör i stället blicka framåt och se om vårt hus.

Vi skulle ändå kunna hedra krigets offer inkl alla folkslag i en marsch med kransnedläggning och allt med budskapet ”tråkigt att det skulle behöva hända, hoppas det inte behöver hända igen”..

Pogo_Pedagog1
Gäst
Nybörjare
Pogo_Pedagog1
För mig är det ointressant vad som skedde för 72 år sedan i tyska arbetsläger. Vi svenskar är på väg att bli en minoritet i vårt eget land. Jag vill ha en värdig framtid åt mina och andra svenska barn. Det är det enda som betyder något i dagsläget. Sedan är det så att dom flesta som slår in på den nationella vägen förr eller senare börjar skärskåda förintelsen och blir åtminstone väldigt skeptiska till den officiella versionen. Speciellt då förintelsen används som en ursäkt för mångkulturen och allt motstånd stämplas som första steget mot en ”ny förintelse”. Vilket inte… Läs mer »
Geyser
Gäst
Nybörjare
Geyser

Väl talat. Motståndsrörelsen trakasseras för att de träffat mitt i prick i sin kritik av det kriminella etablissemanget. Hmf-paragrafen borde egentligen kallas ”hets från folkgrupp”. Eftersom den hetsades fram av hysteriska judar efter WWII. Grundlagsvidrig är gummiparagrafen dessutom.

Sigge
Gäst
Nybörjare
Sigge

Jättebra skriven artikel den påvisar vilket korrupt samhälle vi har.Den visar även hur vårt så kallade rättsväsende fungerar och hur det ändrar sina normer bara för att döma folk som inte har de rätta åsikterna.

Vapensmed
Gäst
Nybörjare
Vapensmed
Läste Expressens uthängning nåt som slår mig är att ingen är dömd för små vardagsbrott tex snatteri. Om NMR var en kriminell organisation varför kan dom inte redovisa 3-4 stycken som ägnat sig åt bostadsinrott eller bilstölder ? I min stad finns i en hamn mängder av båtar värda 3-4 miljoner stycket straffvärdet att sno en sån och försöka sälja är längre än för grov misshandel men ingen NMR aktivist har försökt. Just för att NMR inte är en kriminell organisation. Allt är knutet till demonstrationer och att dom tvingas försvara sig själva. Svenskarna får lära sig att ta det… Läs mer »
Dax
Gäst
Nybörjare
Dax

Men 11 personer av de 23 som blev anhållna efter ”demonstrationen” i Göteborg är faktiskt dömda för olika brott. Det handlar om brott mot knivlagen, olaga hot, misshandel, mm.. Räcker inte detta för att slå fast vad för sorts individer ni är!?

Järnnäve
Gäst
Nybörjare
Järnnäve

Har du ens läst artikeln?!

Dax
Gäst
Nybörjare
Dax

Sedan har ni individer som Simon Armano och jag har sett mängder med inlägg där ni tycker han är jättebra, försvarar dödsmisshandeln, hånar offret, osv…

Ni måste ta avstånd ifrån sådant!

20-juli
Gäst
Nybörjare
20-juli

Du utelämnade den lilla detaljen om du har en tatuering på totenkopf. Glöm inte att bära långärmat bland folk.

Markus Påhlsson
Gäst
Nybörjare
Markus Påhlsson

Bra artikel. Denna information från ledningen ser jag som positiv när den förklaras grundligt för alla som kanske undrar i ensamhet kring sådana ämnen. Tumme upp för Simon.

Victor
Gäst
Nybörjare
Victor

Alla domar gällande droger och doping då? Är dom acceptabla för att rädda nationen? Vill ni att sådant ska få finnas lagligt i Sverige? En av medlemmarna som är mest uppmärksammad nu (ja han som tänder på att hugga av sig fingrar när han kollat på porr) har ju drogdomar mot sig. Vilken hälsosam människa för den här nationen

En som vet
Gäst
Nybörjare
En som vet
”För att inte spela någon provokatör i händerna vill jag tillägga att vi har medlemmar som är dömda även för andra brott än de uppräknade. Men, tar du bort alla de ovanstående omständigheterna kvarstår en betydligt mindre andel människor som är dömda och inte i närheten någon överhängande del. I nästan samtliga dessa fall rör det sig då dessutom om brott personer blivit dömda för innan de anslöt sig till Motståndsrörelsen. Vad gäller detta har vi antagligen en betydligt mer förlåtande syn än övriga partier och organisationer. Vi förstår nämligen att ett kriminellt system fostrar kriminella individer och att det… Läs mer »
Lina
Gäst
Nybörjare
Lina

Forvanandsvart sakligt svar pa en ett (ocksa bra) inlagg. Har finns ju i alla fall ett logiskt resonemang.

Linus
Gäst
Nybörjare
Linus

Ja inte är det NMR som syslar men hets mot folkgrupp.
Men däremot systemet kan man ju anklaga för hets mot folkgrupp.
Eller har jag helt fel?

Lina
Gäst
Nybörjare
Lina

Jag tycker att du har det, Linus, men det kanske ar en tolkningsfraga.

Linus
Gäst
Nybörjare
Linus

Ja det är ju så att det är en tolkning var man för göra.
men bara för att någon eller några gillar eller inte gillar något så ska det ju inte leda till repressalier.
Alla har rätt att säga sin mening, vad har vi annars en demokrati för?

Lina
Gäst
Nybörjare
Lina
Yttrandefrihetslagen ar knappast en ny lag och reflekterar det politiska klimatet efter andra varldskriget. Den, som alla andra lagar, blev till genom den demokratisk process dar alla olika partier fanns med, bevakade och rostde. Dea ar ju riksdagen som beslutar om lagar. Nya lagar maste fa kunna uppkomma (tiden forandras) och att den brer ut sig ar forstas for att fler minoriteter identifieras och darfor bor inkluderas i lagen. Och visst kan man uttrycka hets mot folkgrupp utan att namna en folkgrupp. Sen ar det ju intressant att Simon forsoker rattfardiga sitt egna uttalande med att nagon annan har gjort… Läs mer »
Jan Karlström
Gäst
Nybörjare
Jan Karlström

Kan man vara med i NMR om man är Ryss?

wpDiscuz