LISTAN: Här är Soros lakejer i Sverige

Av ,
Politisk redaktör
79

SOROS-LÄCKAN. Hemliga dokument visar att 13 politiker från Sverige är ”betrodda” av den judiske superkapitalisten George Soros. Här följer listan.

I samband med att Soros stiftelse Open Society Foundations hackats och fått runt 2 500 interna dokument läckta framkommer bland annat hur George Soros sponsrat den svenskfientliga stiftelsen Expo och en mängd andra ”antirasistiska” grupper i hela Europa. Dokument visar även hur Soros organisation medger att den varit inblandad i migrationskrisen genom att ”influera invandringspolitiken på ett globalt plan” och gjort flyktingkrisen till ”det nya normala”.

ha

Med hjälp av Expo kan Soros kartlägga, hänga ut och stigmatisera de individer och grupper som inte vill tillhöra Soros globala världsordning.

I ett av de många dokumenten framkommer även vilka som är Soros hantlangare i Europa. I dokumentet ”Reliable allies in the European Parliament (2014-2019)” listas vilka ledamöter i Europaparlamentet som ”förväntas stödja Open Societys värderingar”.

För att förstå varför dessa personer favoriseras är det viktigt att även förstå vad Soros är för person och vilka mål han och Open Society har. I korthet vill Soros slå sönder nationernas struktur och ersätta dem med en global världsordning. Världsmedborgarna i denna ordning ska vara fostrade i demokrati och doktriner som ”alla likas värde”, utan varje känsla av identitet, kultur och ras. I praktiken ett slags viljelösa slavar under de intressegrupper som Soros representerar.

Soros

En stor del av sin förmögenhet har den ekonomiske krigsförbrytaren gjort genom att spekulera mot länders valutor. Mest kända fallet är när han spekulerade mot det brittiska pundet i början av 90-talet och tjänade 7 miljarder kronor som skattebetalare fick betala. Samma år bedrev han ekonomisk krigföring även mot den svenska kronan vilket orsakade en av våra värsta finanskriser och permanent höjd arbetslöshet.

Att mångmiljardären Soros finansierar massinvandringen, och till och förmedlar instruktioner för hur ”flyktingar” ska komma hit och se till att stanna kvar, är helt i linje med målet att slå sönder vårt folks rasliga struktur och skapa denna rot- och raslösa världsmedborgare. Gentemot dem som sätter sig i motvärn finansierar han dröser av ”antirasistiska” (läs: antivita) grupper och privata underrättelsetjänster såsom Expo och Searchlight. Samtidigt sponsrar han svarta rasistiska grupper som Black Lives Matter och upploppen i Ferguson, vars mobilisering och mediekampanj han finansierade med hela 33 miljoner dollar. Att Soros lägger ner miljarder på kampanjer för att att nationerna ska legalisera droger och prostitution är inte mer konstigt än att han under årtionden lagt ner oerhört mycket pengar på att stater samtidigt ska förbjuda vapen.

Allt som gör stater svagare, mindre motståndskraftiga, mer beroende, mindre suveräna och mindre homogena är sådant som gynnar George Soros globala världsordning. Och de som på olika sätt understödjer Soros mål räknas som tillförlitliga.

George Soros sponsrade Ferguson-upploppen.

George Soros har gjort sig känd för att uppvigla mot vita. Under Ferguson-upploppen användes Soros pengar för att mobilisera svarta och andra aktivister mot vita – bland annat genom att bussa dem till Ferguson från ett tiotal amerikanska städer.

Betrodda av George Soros:

Listan i korthet

1. Lars Adaktusson (KD)
2. Anna Maria Corazza Bildt (M)
3. Malin Björk (V)
4. Bodil Ceballos (MP)
5. Peter Eriksson (MP)
6. Fredrick Federley (C)
7. Christofer Fjellner (M)
8. Gunnar Hökmark (M)
9. Olle Ludvigsson (S)
10. Jens Nilsson (S)
11. Soray Post (FI)
12. Marita Ulvskog (S)
13. Cecilia Wikström (L)

Sverige har 20 ledamöter i Europaparlamentet varav hela 13 anses betrodda av George Soros. Som Nordfront skrivit om innebär detta att Sveriges har flest Soros-lakejer i hela Europa. Dessa 13 personer har olika partitillhörigheter men är samtliga viktiga för Soros mål vare sig de kallar sig för kristdemokrater, vänsterpartister eller något annat.

Nordfront väljer här att lista vilka dessa är och samtidigt försöka ge en förklaring till varför dessa har handplockats av Soros. Utöver detta förmedlar vi kommentarer om personerna som kommer från Open Society Foundations egna dokument. Nedan listan över Soros lakejer i Sverige:

1. Lars Adaktusson – Kristdemokraterna – (EPP) Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)

Vissa blev nog förvånade över att få se journalisten och programledaren Lars Adaktusson på denna lista. Adaktusson ses som något en udda fågel inom journalistkåren då han är konservativ och har gjort vissa uttalanden, en del av dem homofientliga, som i vart fall indirekt går emot kulturmarxismens subversiva idéer. De samhällsprogram han har lett (ex. ”Adaktusson” och ”Agenda”) uppfattas av vissa som mer objektiva än andra.

Adaktusson skulle tydligen granska makteliten i EU.

Adaktusson skulle tydligen granska makteliten i EU. Istället för att granska blev han ”betrodd” som nyttig idiot.

Adaktusson har emellertid sedan han blev politiskt aktiv 2013 börjat bekänna färg genom att ha gjort flera politiska uttalanden som definitivt faller en sådan som George Soros i smaken. Han är en stark understödjare av massinvandringen och anser att det är en ”skam för Europa” att EU tagit in för få, som det påstås, flyktingar under den senaste flyktingkrisen. Adaktusson är en anhängare av en global världsordning där han vill se ett starkare EU och en gemensam europeisk utrikespolitik. Han har anklagat Carl Bildt, en av judisk makt-rörelsens främsta agenter i Sverige, för att inte vara tillräcklig Israelvän. Soros själv är inte anhängare av Israel, men att erkänna sin lojalitet till Israel är ofta detsamma som att svära lydnad till judarna.

I OSF:s egna, ganska kortfattade, kommentar om Adaktusson framgår att han bland annat engagerar sig för utrikespolitik och ”mänskliga rättigheter i världen”.

2. Anna Maria Corazza Bildt – Moderaterna – (EPP) Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)

Carls Bildts fru Anna Maria Corazza Bildt är stark förespråkare av mångkultur och massinvandring. Den fria rörligheten är en förutsättning för globalisering sade Corazza Bildt i samband med att hon attackerade Storbritanniens premiärminister David Cameron, när han velat begränsa invandring från Bulgarien och Rumänien, för att inte vara tillräckligt globalistisk. Den fria rörligheten måste införas till varje pris, även om den resulterar i olika problem såsom att människor rör sig fritt för att utnyttja länders sociala bidrag.

I OSF:s beskrivningar till varje person framgår

I OSF:s beskrivningar till varje person framgår vilka poster de har i EU-parlamentet och vilka frågor de intresserar sig för. Här får vi veta att Corazza Bildt är med i partigruppen EPP, ledande inom ett feministiskt utskott (FEMM) och att hon sitter med i Europaparlementets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter (LIBE). Dessutom är ex. Ukraina en intressefråga.

Corazza Bildt vill att Sverige går med i Nato och har varit stark pådrivare av sanktioner mot Ryssland. Hon är en av åtta svenskar som är svartlistade av Ryssland vilket ger pluspoäng hos Soros, som också står med på listan. Av OSF:s beskrivning av Corazza Bildt lyfts fram som särskilt viktigt att hon som medlem av det liberalkonservativa Moderaterna ”inte tvekar att gå emot sitt partis instruktioner eller att högljutt förklara sitt motstånd mot konservativa värderingar”.

corazza-bildt-soros

Med andra ord vet George Soros att Anna Maria Corazza Bildt inte kommer att vara lojal mot det egna partiet – än mindre mot folket – utan mot Open Society ifall organisationen skulle hamna i konflikt med svenska Moderaterna. Kommentaren visar också att han inte har mycket till övers för konservativa.

3. Malin Björk – Vänsterpartiet – (GUE/NGL) Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster

När V-kongressen tog beslut om vem som skulle toppa kandidatlistan till Europaparlamentet petades toppnamnet Mikael Gustavsson för att han var man. Malin Björk, som är kulturmarxist, lesbisk och som under flera år varit aktiv inom feministiska organisationer, kvoterades in i hans ställe.

Den anti-vita rasisten Malin Björk anser att ”vita arga män” inte har rätt att uttala sin åsikt eller kritisera hennes när hon påstår att specifikt vita män är automatiska förtryckare av kvinnor, svarta och homosexuella. 2014 blev hon rikskänd då hon försökte kapa ett flygplan när den illegale kurdiske invandraren Ghadar Galamere, anklagad av Iran för att vara terrorist, skulle utvisas till Iran.

Skickar Vänsterpartiet kandidater till Europaparlementet för att bli Soros lakejer

Är det George Soros som kommunicerar med Malin Björk? Och hur kommer det sig att Vänsterpartiets representant i Europaparlementet är en av skurkkapitalistens lakejer?

Att döma av OSF:s kommentar kring konservativa värderingar, liksom sverigedemokratiska EU-parlamentarikers frånvaro på listan, är George Soros negativt inställd till både konservativa och nationalister, medan han ser positivt på såväl liberaler och vänsterextremister – särskilt som de senare är mycket aktiva att bedriva identitetspolitik och kulturmarxism för att göra de europeiska folken rotlösa och mer fogliga. Malin Björk är därför en person som George Soros kan förlika sig med trots proxykriget mellan kommunister och kapitalister.

OSF skriver om Malin Björk att hon har stort intresse av att värna etniska och sexuella minoriteters rättigheter och gillar att hon är ledande inom feministlobbyn. Soros tycks dock inte uppskatta att hon motsätter sig Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar, TTIP, vilket är ett planerat frihandelsavtal mellan EU och USA som innebär att multinationella företag med juridiska medel kan stoppa regeringsbeslut och i praktiken göra stater till privata företag. Björks aversion gentemot TTIP och hennes alldeles för ”kompromisslösa inställning i kvinnofrågor” gör enligt Soros henne till ett potentiellt osäkert kort i förhandlingar.

Malin Björk

Den ledande feministen och kulturmarxisten Malin Björk är betrodd, men kan också vara för osmidig för att användas i alla situationer. Att hon tycks vara emot att sådana som Soros ska kunna äga stater hamnar också på minuskontot.

4. Bodil Ceballos – Miljöpartiet – (De gröna/EFA) Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Bodil Ceballos (idag Valero) är en av de starkaste rösterna i Sverige för att avväpna befolkningen. Hon gjorde sig ett namn tidigare i år då hon uppmanade till att ytterligare inskränka svenska medborgares rätt att äga vapen genom att föreslå, tvärtemot regeringen där hennes eget parti sitter, ännu hårdare vapenlagar än vad EU-kommissionen föreslagit. Bland annat vill Valero genomföra ”mentaltest” på jägare som vill inhandla lagliga vapen.

George Soros har under mycket lång tid verkat för och, via mångmiljonbelopp, finansierat grupper som arbetar för hårdare vapenlagar eller för att på sikt förbjuda vapen för civila. Men samtidigt som han vill införa restriktivare vapenlagar tycks Soros också själv ha investerat pengar i vapenindustrin. Kanske kan pacifistiska nickedockor som Valero se till att det på sikt bara är Soros med anhang som har kontroll över vapenindustrin. I vart fall vill Soros inte ha befolkningar som kan försvara sig.

I OSF:s dokument påpekas Valero intresse för vapenexport (hon vill helt avveckla den svenska vapenexporten), internationell handel, migrationsfrågor m.m.

Den frihetshatande EU-politruken Bodil Valero (MP) vill kraftigt inskränka svenska medborgares rätt att bära lagliga vapen.

Den frihetshatande EU-politruken Bodil Valero (MP) vill kraftigt inskränka svenska medborgares rätt att bära lagliga vapen.

5. Peter Eriksson – Miljöpartiet – (De gröna/EFA) Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Peter Eriksson lämnade EU-parlamentet i maj och blev ny bostadsminister i den svenska regeringen. I EU-parlamentet var han bland annat ledamot i utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Vad gör Peter Eriksson egentligen på denna lista och varför tycks George Soros intressera sig för miljöfrågor?

Till saken hör att även andra globalistiska aktörer såsom Rockefeller och Trilaterala kommissionen anammat synen att utsläpp av koldioxid leder till global uppvärmning och att dessa aktörer delvis lierat sig med miljörörelsen. Är dessa superkapitalister också ”filantroper” och världsförbättrare som George Soros? Nej, men genom att lyfta fram alarmism och domedagsprofetior kring faktiska miljöproblem, samt sätta fingret på nationernas oförmåga att erbjuda hållbara lösningar, kan de visa att en global världsordning – där de styr – är det enda sättet att komma till bukt med problemen.

I OSF:s dokument “Migration Governance and Enforcement Portfolio Review.” framgår dessutom hur ”det nuvarande klimatet” ger stora möjligheter att ”reformera migrationsstyrning på global nivå” så länge man har ”rätta partners” (sådana som Peter Eriksson). Att peka på klimatproblem öppnar alltså upp för klimatflyktingar och ytterligare massinvandring till västvärlden.

Det nuvarande klimatet ger nya möjligheter för att reformera migrationsstyrning på global nivå, antingen genom befintliga multilaterala systemet, eller genom att sammanföra en rad aktörer att tänka mer innovativt. Vårt långvariga intresse och våra investeringar i det globala arbetet innebär att vi har många rätta partners och är positionerade för att hjälpa andra att navigera detta utrymme.

Sedan har vi den där frågan om makt på lite kortare sikt. Under flera år har Soros lagt miljontals dollar på att driva ner priset på kol. Genom uttalanden som att kol är ”dödligt” för jordens klimat har han också till stor del lyckats få med andra på tåget. När aktiepriset är tillräckligt lågt svänger Soros och köper upp 500 000 aktier i kolföretaget Arch Coal och en miljon aktier i Peabody Energy, vilket är det största kolföretaget i världen inom den privata sektorn. Numera kontrollerar Soros en mycket stor del av den privata kolindustrin.

soros-coal

Vad för sorts avtal Peter Eriksson gjort med djävulen är inte uppenbart, men att Eriksson gillar George Soros är tydligt. I en artikel från förra året gick Eriksson ut till aggressivt försvar för just ”filantropen George Soros” och ”demokratifrämjande Open Society” sedan dessa svartlistats av Ryssland som ett hot mot den nationella säkerheten (ett beslut som förmodligen baserats på George Soros inblandning i flera färgrevolutioner, liksom den i Ukraina, under flera decennier). Eriksson hävdar i artikeln att ”det ryska civilsamhället riskerar kvävas” och att Putin har en ”trängtan efter ett nytt sovjetsamhälle”.

Peter Eriksson (t.v.) samtalar om EU:s relation till Ryssland.

Peter Eriksson (t.v.) samtalar om EU:s relation till Ryssland med bland andra Sveriges ambassadör vid Nato.

6. Fredrick Federley – Centerpartiet – (ALDE) Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa

Att centerpartisten Fredrik Federley, ett språkrör för HBTQ-världen som offentligt praktiserat sin transvetism, räknas som allierad av Soros kommer kanske inte som någon större chock. Andra saker på meritlistan är att han vill strypa pengar som nationalister har laglig rätt till och sitt stöd till Israel och det judiska folket.

Federley har i Sverige gjort sig känd för sitt engagemang för massövervakning genom FRA-lagen.

Fredrick Federley som "Ursula" - en av Sveriges representanter i Europa.

Fredrick Federley som ”Ursula” – en av Sveriges representanter i Europa.

7. Christofer Fjellner – Moderaterna – (EPP) Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)

Kan Soros ogilla en person som startat en kampanj vid namn ”Enjoy Capitalism”, som hyllar frihandel, kapitalism och multinationella företag som Coca Cola och McDonalds samt angriper statens monopol som ett hot mot marknadskrafterna? Nej, moderaten som tycker att Fredrik Reinfeldt inte var tillräckligt höger, som hyllar den judiska kapitalistideologen Ayn Rand och som vill införa TTIP för att göra stater till kapitalistiska lydstater, är naturligtvis en person som Soros ser som betrodd allierad.

Fjellners egna bild.

Fjellners egna bild där han lyfter fram den parlamentsgrupp han tillhör och hyllar McDonalds.

I OSF:s kommentar tar man också fasta på Fjellners engagemang för internationell handel, rörelsefrihet, minoritetsrättigheter samt att han är ”starkt pro-TTIP […] och starkt troende i fri marknadskapitalism”.

fjellner-osf

8. Gunnar Hökmark – Moderaterna – (EPP) Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)

Gunnar Hökmark har en lång bakgrund inte bara som moderat toppolitiker och EU-parlamentariker utan också som anhängare av judisk makt-rörelsen. Hökmark tillhör sedan länge Israellobbyn där han engagerat sig i en rad pro-judiska grupper, bland annat som ordförande för Samfundet Sverige-Israel och European Friends of Israel.

hokmark-menorah-nr.4-2003

Hökmarks inflytande inom EU-parlamentet är stort. Han är vice-ordförande Europeiska folkpartiets grupp, den största gruppen inom EU-parlamentet. Han är också ansvarig för lagstiftningar som rör bankkrishantering och bankstrukturfrågor i EU, vilket förmodligen är mer intressant för Soros än att han är Israelvän. Hökmark var en av de drivande när trojkan EU-ECB-IMF fick den grekiske premiärministern Alexis Tsipras att sälja ut Grekland till bankmaffian. Att Tsipras privatiserade Greklands hamnar, sålde ut det statliga elnätet, och genomförde pensionsförsämringar, höjd moms och mycket annat för att blidka asgamarna var enligt Hökmark detsamma som att han ”tog ansvar” och genomförde en ”växtkur” som fick Grekland att bli ”en fungerande stat”.

Av OSF får Hökmark gott betyg. Han har stort intresse i ekonomiska och monetära frågor och av ett global och europeisk ekonomiskt styre, heter det. I OSF:s kommentar står även att Hökmark är inblandad i EU-Ryssland-relationer, vilket inte ska tolkas som att han är någon medlare dem emellan utan att han likt OSF, som är portad från Ryssland då den på grund av sin subversiva verksamhet anses hota Rysslands nationella säkerhet, uppviglar världen mot landet. Gunnar Hökmark är själv en av åtta svenskar som svartlistats av Ryssland och nekas inträde till landet.

I en av många antiryska hetsartiklar, ”Putins megafoner styr nu EU-stat”, ondgör sig Hökmark över att Grekland velat stoppa EU:s sanktioner mot Ryssland, något som Hökmark själv verkat för ska skärpas. Svaret på att Ryssland ”driver nationalistisk och etniskt idédriven propaganda som ser västerländsk demokrati och liberal samhällssyn som förvekligande och ett hot mot den ryska kulturen” – vilket är ”ett hot mot demokrati och frihet som växer fram” – är enligt Hökmark att utforma den europeiska utrikes- och säkerhetspolitiken och genom ett svenskt medlemskap stärka Nato.

osf-hökmark

9. Olle Ludvigsson – Socialdemokraterna – (Soc&Dem) Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Man kan ställa sig frågan vad en mångårig facklig ledare, sittande i styrelsen för IF Metall och LO, egentligen gör på Soros lista över hantlangare. Kanske för att när det verkligen kommit till kritan så har fackföreträdaren gått kapitalets ärenden. Som när Olle Ludvigsson, i egenskap av fackets man i Volvos styrelse, röstade ja till en ökad aktieutdelning för ägarna på 4 miljarder samtidigt som tusentals Volvo-arbetare blev arbetslösa. Viken kapitalist vill inte ha en sådan förhandlare från fackrörelsen?

Ludvigsson är också en helt öppen förespråkare av frihandel. Denna har gett ”fantastiska valmöjligheter för konsumenten” skriver Ludvigsson i en av flera hyllningsartiklar till frihandelsavtalet TTIP som ska göra stater ännu mer beroende av global kapitalism. Utöver detta är Ludvigsson för ökad rörelsefrihet för människor inom och till EU. De nya jobb som Ludvigsson ideligen talar om är alltså inte till för svenskar eller andra européer.

ludvigsson-osf

10. Jens Nilsson – Socialdemokraterna – (Soc&Dem) Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Jens Nilsson är en förutsägbar och tråkig socialdemokrat som programenligt går efter partilinjen. Detta innebär att han är för ett stärkt EU, att han vill att unionen ska ta emot fler flyktingar samt att de länder som inte håller med styrs av ”extremister”. Likt Stefan Löfven och det forna Sovjet har Nilsson en förkärlek till att kalla meningsmotståndare för ”fascister”.

Gamla kommunalrådet och ABF-informationschefen har en ganska skral meritförteckning inom EU-parlamentet, där han är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Men han har uppgett att han arbetar för att stänga Sverigedemokraterna ute, prisar Expos arbete (som Soros själv finansierar) samt ”folkbildar” mot så kallad rasism, nazism och fascism, så det kanske räcker för att Soros ska betrakta honom som tillförlitlig.

osf-jens-nilsson

11. Soraya Post – Feministiskt initiativ – (Soc&Dem) Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Den judiska zigenerskan (judisk far, zigensk mor) Soraya Post har arbetat inom Delegationen för romska frågor inom Regeringskansliet, som lämnade sitt betänkande Romers rätt – en strategi för romer i Sverige. Hon vill öppna upp Sverige helt för invandring samt skrota försvaret. Inom EU har hon uppmanat till ekonomiska sanktioner av fem EU-länder som hon anser kränker romers rättigheter.

Soraya Post är betrodd av OSF för hennes starka intresse för alla minoriteter, rätten till att själv bestämma sin sexualitet och rätten till abort m.m. Hon är också för total rörelsefrihet, vilket innebär att vem som helst fritt kan välja att bosätta sig på vilket lands territorium de vill.

Soraya Post

OSF:s kandidat Soraya Post.

12. Marita Ulvskog – Socialdemokraterna – (Soc&Dem) Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

När EU-parlamentet beviljade det paneuropeiska partiet Alliance for Peace and Freedom (AFP) 3,68 miljoner kronor i bidragspengar, vilket var helt enligt regelverket, kallade Marita Ulvskog till krismöte med sin partigrupp, EU:s näst största, för att diskutera hur de ska göra för att säkerställa att deras meningsmotståndare inte får ta del av några EU-pengar. Enligt Ulvskog är det både ”otäckt” och ”fruktansvärt pinsamt” att också paneuropeiska EU-parlamentariker får ta del av bidragen.

Att agera odemokratiskt och bryta mot lagar de själva sätter upp när det passar är ett signum för nästan alla demokrater och gör inte Marita Ulvskog unik. Kanske gillar Soros henne för att han vet att hon kommer agera vakthund och se till att censuren står fast gentemot dem som ”inte delar demokratiska värderingar”. Något som alltså inte ska förväxlas med yttrandefrihet utan om huruvida man är för mångkultur och massinvandring eller ej.

Marita_Ulvskog

Marita Ulvskog har dock värre problem än AFP. Den forna marxist-leninistiska kommunisten Ulvskog borde istället hålla krismöten med andra socialdemokrater om varför de huserar på en lista som betrodda av en av världens värsta rovdriftskapitalister.

Ulvskog, som tillhör vänsterfalangen inom det socialdemokratiska partiet i Sverige, är ju känd för en rad radikala uttalanden mot den kapitalistiska sfären och låter kanske mer än någon annan socialdemokrat som en klassisk arbetarpolitiker. När andra socialdemokrater tävlar i svenskfientliga och pro-mångkulturella uttalanden och åtgärder talar Ulvskog i första hand hand om rättigheter för arbetare, klassklyftor, social dumpning och liknande (även om hon såklart också talar sig varm om flyktingmottagande och integration).

Även om det är självklarhet att alla som ingår i socialdemokraternas partigrupp i EU-parlamentet är förrädare, är det ändå en gåta varför en ärkekapitalist och ledande propagandist för den globala världsordningen – vilket är samma kraft som skapar just nya klassklyftor och försämrade villkor för arbetare – har Marita Ulvskog på sin lista över betrodda droner. Soros har utelämnat andra svenskar som till synes skulle passa där bättre. Är Marita Ulvskog en ”false flag”?

soros-ulvskog

13. Cecilia Wikström – Liberalerna (tid. Folkpartiet) – (ALDE) Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa

Till skillnad från Ulvskog är det ganska uppenbart varför Cecilia Wikström står med på listan. Som ledamot av EU:s utskott för fri- och medborgerliga rättigheter har liberalen och sionisten Wikström under många år arbetat för öppna gränser och för att förhindra att oppositionella politiska krafter får ta del av samma rättigheter.

2014 avslöjades att tre partigrupper i EU-parlamentet hade ett hemligt avtal som syftade till att stänga ute sverigedemokrater och andra som inte är tillräckligt EU-positiva från ledande poster. I en välregisserad kupp lyckades dessa grupper se till att slå ut det proportionella d’Hondt-systemet och sno åt sig sju ordförandeplatser som skulle ha gått till partigruppen EFDD där SD och Ukip ingår. Cecilia Wikström tilldelades ordförandeposten för Peti, utskottet för framställningar, som en representant för italienska 5-Stjärnan, enligt nämnda system baserat på antal platser i EU-parlamentet, skulle ha haft. Enligt Wikström deltog hon i kuppen för att säkerställa ”demokrati” och ”mänskliga fri- och rättigheter”.

Wikström har även varit drivande i ett beslut från EU-parlamentet om att hävda Marine Le Pens åtalsimmunitet så att partiledaren för Front National kunde åtalas för åsiktsbrott.

Cecilia Wikström, som en gång i tiden ironiskt nog uttalat att censur inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle, är en av de främsta censurförespråkarna som EU har.

Av OSF får Wikström toppbetyg för det sätt hon ”bekämpar den yttersta högern” liksom att hon är ”en resolut förespråkare av Open Societys värderingar”.

Nationell suveränitet är en illusion.

Nationell suveränitet är en illusion.

Inte betrodda av George Soros:

Minst betrodda är Sverigedemokraterna som inte har några person på listan (0 av 2 EU-parlamentsledamöter). Noterbart är att EFDD, den partigrupp som Sverigedemokraterna är en del i och där bland annat även brittiska UKIP, italienska Femstjärnerörelsen och tyska Alternativ för Tyskland ingår, inte har en enda person som ”förväntas stödja Open Societys värderingar”.

Nedan är Sveriges EU-parlamentsledamöter som inte kvalificerade sig på listan över George Soros betrodda:

Jytte Guteland (S) – (Soc&Dem) Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Anna Hedh (S) –  (Soc&Dem) Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Max Andersson (MP) –  (De gröna/EFA) Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Linnéa Engström (MP) – (De gröna/EFA) Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Jasenko Selimovic – (L) – (ALDE) Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa

Peter Lundgren – (SD – (EFDD) Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa

Kristina Winberg – (SD) – (EFDD) Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa

Dela artikeln på sociala medier:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här.

Lämna en kommentar

79 Kommentarer till "LISTAN: Här är Soros lakejer i Sverige"

Meddela om
avatar
Sortera efter:   Senaste | Äldst | Mest röstad
Nisse Lund
Gäst
Nybörjare
Nisse Lund

Biden: ”Judar” gav oss invandring, feminism och homoäktenskap:

http://www.friatider.se/joe-biden-judar-gav-oss-invandring-feminism-och-homoaktenskap

Nisse Lund
Gäst
Nybörjare
Nisse Lund
Arbetarbroder
Gäst
Nybörjare
George Soros planer för sin support till legal marijuana avslöjades i denna läckan, och de som såg honom som en frälsare för han drev legaliseringsfrågan och trodde Soros gjorde det för han var en god och fin människa. Så var det givetvis inte, skrev precis om de på Radio Regeringens kommentatorsfält fält på YouTube så länkar dit: https://youtu.be/E-WJD17Ldzg personligen anser jag att innehav för personligt bruk inte borde vara straffbart, och att missbruk rimligen borde vara sjukvårdens område och inte en polisiär fråga, men ska understryka att jag är med i NMR i någon form eller liknande (fast jag uppskattat… Läs mer »
ladrokov
Gäst
Nybörjare
ladrokov

Grymt intressant. En del av dessa namn var oväntade men jag antar att man vill använda personer som inte redan är ”identifierade”. Jag saknar dock förklaringar till varför de som valdes bort blev det.

Holohoaxx
Gäst
Nybörjare
Holohoaxx
Fasansfullt! Jag undrar om inte Soros är Lögnen och Satan själv. Att han är Rotschilds högra hand är dock helt klart. Hur kan fanskapet ens vara vid liv? Dels pga ålder och dels för att hundratals miljoner människor måste ju vilja se honom död. Man skulle kunna tro att aset är det yttersta beviset på att Karma inte existerar. Skulle Karma funnits så hade ju äcklet legat totalförlamad i en säng med öppna brännskador utan smärtlindring och precis hållits vid liv utan sömn de senaste 50 åren. Att hamna på en lista över hans skyddslingar är ju inte direkt smickrande… Läs mer »
David
Gäst
Nybörjare
David

Eftersom de lyfts fram av Media, TV, Böcker etc som hjältar, kanske detta fungerar som en andlig/spirituell sköld. Via lögn projiceras mestadels positiva tankar mot honom, kanske detta på ngt vis håller tillbaka Karman som eventuellt influeras av våra tankar.

Alicia
Gäst
Nybörjare
Alicia

Jasenko Selimovic är definitivt en anti-vit figur. Angående Soror som är en ärkeskurk, vore det naivt att tro på vad han säger. Soros en anti-sionist, ha-ha!

Alicia
Gäst
Nybörjare
Alicia

Jasenko Selimovic är definitivt en anti-vit figur. Angående Soros som är en ärkeskurk, vore det naivt att tro på vad han säger. Soros en anti-sionist, ha-ha!

Mats L
Gäst
Nybörjare
Mats L

Även svart karma har energi, för en tid.

B. Holst
Gäst
Nybörjare

Avskum som tar imot penger fra Soros vil gjennfødes som kloakkrotter x 1.000.000.

Sven E Bola
Gäst
Nybörjare
Sven E Bola

Cecilia Wikström måste ju ha varit en högoddsare :)

Svensk
Gäst
Nybörjare
Svensk

Tack för infon nordfront! Vilka as… Detta skall hanteras vid lämplig tidpunkt ..

Nordbo
Gäst
Nybörjare
Nordbo

13 utvalda, 13 förrädare, 13 åtalade i en framtida Nordisk republik. Inget glömt, inget förlåtet.

Freisler
Gäst
Nybörjare
Freisler

Och 13 stolpar…

Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym

Djävulen> Soros> EXPO> AFA & RF.

Minns det bröder.. när dagen av hammaren kommer, kommer alla dessa krälande kryp att få stå till svars för allt lidande våra europeiska folk, och främst då kvinnorna och barnen, fått genomlida.

Jag lever för den dagen. Jag andas för den dagen. Jag tränar mentalt och fysiskt för den dagen – var dag. Den dagen närmar sig.

kaj
Gäst
Nybörjare
kaj

Ett djävulens redskap är dessa förrädare klädda i fårakläder men dom är varulvar dom jävlarna !!

Jonsson
Gäst
Nybörjare
Jonsson

De här måste tas in ännu mer, men vill ändå svara att Ullenhag kommer att jagas ända ut till änden där jorden slutar i sin platthet bland plattsägarna här på forumet.

Harbard
Gäst
Nybörjare
Harbard

Corazza Bildt…varför tänker jag på Cruella De Vil när jag ser henne?

Mycket intressant sammanställning. Borde ju alltid kunna väcka någon som sitter fast i tänket:
-Det är vänsterns fel!
Eller
Det är borgarnas fel!
Det tycks som att ”konspirationsteoretikernas” teser bekräftas gång efter gång.

Fantastiskt roligt när Vejdeland fattar pennan, jag önskar att det skedde oftare.

Hallonben
Gäst
Nybörjare
Hallonben

Ful som stryk och lika ond som häxan är hon.

Ethny
Gäst
Nybörjare
Ethny

Enkelt svar. Kapitalismen gagnar kommunismen och vice versa.

Varken höger eller vänster existerar, de går hand i hand och är ett sätt för (((kapitalisterna))) att bli ännu rikare. Sedan för att krossa deras fienders länder genom krig och propaganda men även kontrollera oljan.

Tror Nordfront har skrivit en artikel om detta också.

nationalist
Gäst
Nybörjare
nationalist

Grymt bra artikel om förrädarna !!

Hallonben
Gäst
Nybörjare
Hallonben

Lite förvånad att inte judinnorna Birgitta Ohlsson och Cecilia Malmström icke blev betrodda. Dom två är väl också djävulens avföda.

Nationalsocialist
Gäst
Nybörjare
Nationalsocialist

De två sitter inte med i EU-parlamentet utan är EU-minister respektive EU-kommissionär. Uppenbarligen bemödade Soros sig inte över att upprätta en lista över betrodda sådana, eftersom ALLA av dem är Soros lakejer.

Andersson
Gäst
Nybörjare
@Vejdeland….detta kallar jag riktig kvalitetsjournalistik, till skillnad från den s.k. ”kvalitetsjournalistiken” som finns på (((svensk msm-media))). Jag saknade också en person på listan, men det kan vara som du Nationalsocialist säger att hon är så inkörd och gammal i gamet att hon inte behöver listas eller att hon har gått i pension. Marit Paulsen som var EU-parlamentariker mellan 2009-2015. Hon var en av de få EU-parlamentariker som röstade för ett förslag om att alla fröer och sticklingar skulle kunna beläggas med patent, vilket skulle innebära att man som trädgårdsägare bröt mot lagen om man tog fröer och sticklingar från egna… Läs mer »
senaste
Gäst
Nybörjare
senaste

En otroligt viktig artikel som måste spridas!
Nordfront levererar starkt.

Föraktet och avskyn för de här människorna, dessa ondskans hantlangare, går inte att uttrycka i ord.
De som är förbannade över läget, men som undrar om man verkligen ska behöva stöta sig allt för mycket med husse och matte och vara så jobbigt radikal, kan läsa igenom den här artikeln och förhoppningsvis bättre förstå hur grandiost allt detta är, hur storslaget och episkt deras (Soros är bara en lirare) förstörelseverk är, och efter det konstatera att motståndet och dess beslutsamhet måste se ut därefter.

Daniel
Gäst
Nybörjare
Daniel

George Soros är satans avkomma.

vörtis
Gäst
Nybörjare
vörtis

”Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar.”

vörtis
Gäst
Nybörjare
vörtis
Det nuvarande systemet måste raseras i grunden. När vi tar över, så kan vi, enligt mig, inte låta en enda ”gammelpolitiker” av något slag sitta kvar. Nu menar jag inte att dom alla är aktiva förrädare, men risken finns att vi får sådana bland oss när vindarna vänder och de försöker ”anpassa sig till det nya politiska klimatet”. Nu talar jag alltså om tiden strax innan och efter att vi tagit över rodret. Givetvis ska vi i nuläget välkomna personer som kommit på bättre tankar och allt det där – jag är ju själv gammal V-sympatisör. Hur ska då det… Läs mer »
subCultures
Gäst
Nybörjare
subCultures

Viktigt att veta är att Soros också är en freemason
på ganska hög nivå. I stort sett alla statsledare och domstolar tillhör denna kabal(hemliga sekt)
som sysslar med bla satanism,kabbalism mm (se Sculls&Bones som bla G Bush yngre är medlem i)
George Washington statyn i Washington står det att han var 1.freemason 2.president

Katten
Gäst
Nybörjare
Katten

Bra jobbat. Jag tycker någon från Nmr förslagsvis Per Öberg? Borde ringa till personer som är mest förtrogna George Soros på listan för Nordfronts räkning och ställa dom mot väggen! Det är flera namn på den dära listan inte minst som påstår sig vara vänster men som går en av dom värsta rovkapitalisternas på den hära planetens räkning! Fy skäms!

Scandinav
Gäst
Nybörjare
Scandinav
Briljant inlägg. Nått av det bästa jag läst på svenska. ___________ Vänstern avskyr det vita heterosexuella traditionella konservativa västerlandet, med allt vad det för med sig av klassiska byggnader, klassisk musik, kärnfamilj, sunda värderingar osv. Därför river man alla vackra gamla hus, dekonstruerar alla gamla sanningar, bränner alla gamla böcker, omformar språket och så vidare. Därför lierar man sig också alltid och utan undantag med alla krafter som står i tydlig kontrast med detta vita välfungerande västerland. Islamister, homofiler, feminister osv, det viktiga är inte att det är konsekvent utan att varje liaison bidrar till att försvaga det vita väst.  Skälen till… Läs mer »
Thor Viking
Gäst
Nybörjare
Thor Viking

Hela västvärlden har blivit allvarligt smittat och sjukt. Det ruttnar inifrån. Vi lever nog i någon slags endtime, tidens ände och kommer att sluta som gamla Babylon eller. Sodom och Gomorra.

Kan de inte bara lägga sig ner och dö de gamla zionisterna Soros Rockefeller Rothschild Kissinger m.m. De är väl över 90 år.

Mats L
Gäst
Nybörjare
Mats L

Den mest ofarlige av dem är förmodligen transvestiten.

En träl
Gäst
Nybörjare
En träl

Dödens 13 apostlar!

Ethny
Gäst
Nybörjare
Ethny

Väldigt bra skrivet! Inte förvånad alls ö.h.t men intressant att få reda på namnen och mer specifika saker som vad de gör.

Bra grävt och skrivet. Alla borde sprida detta överallt, lägga i brevlådor, klistra upp m.m

Detta bevisar ännu mer att vi har rätt. Att det är ett folkmordsprojekt som sker mot oss, och oavsett vad man röstar på så är det samma skit vi får. Demokrati existerar inte.

Thor Viking
Gäst
Nybörjare
Thor Viking

Skenhelige Adaktusson försöker tjäna både Gud och Djävulens agenda

Alter Ego
Gäst
Nybörjare
Alter Ego

Jahve är djävulen och frimureriet är deras religion.

Feldjager
Gäst
Nybörjare
Feldjager

En perfekt turlista!, ska sparas tills den ska fram och namnen läsas

Alter Ego
Gäst
Nybörjare
Alter Ego
Vad kända män sagt om judarna Därför må du veta, kristne, att du näst djävulen inte har någon bittrare, giftigare fiende än en äkta jude. Martin Luther. Judarna, detta pack, finns överallt där det finns pengar att tjäna. Israels omskurna barn må gärna utge sig för att vara de gammaltestamentliga profeternas arvtagare, ett står likväl fast: de är de största skurkarna som någonsin besudlat jordens yta. Voltaire. Man hör varken över protestanter eller katoliker så många klagomål som över judarna. Varför? Emedan allt ont, som dessa är orsak till, icke beror på den enskilde juden, utan bottnar i detta folks… Läs mer »
Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
Nybörjare

Det är naturligtvis inte märkligt att intelligenta människor som ser girigbukars agerande kan komma till sådana anti-judiska slutsatser. De har förmodligen sett ett samband mellan ett extremt dyrkande av religiös och raslig utvaldhet och den girighet som sannolikt ofta pågår inom judendomen, sannolikt p.g.a. judendomens sekteristiska rasistiska extrema doktrin, vilken, likt Hitlers doktrin, förmodligen lett till dessa ohållbara konsekvenser och citat.

https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2017/02/13/mangkultur-george-soros-kulturforstorelse-och-sondertrasade-folk-ar-resultatet-av-monopolkapitalismen/

Parken
Gäst
Nybörjare
Parken

En eloge till Fredrik Vejdeland för denna artikel!

Feldjager
Gäst
Nybörjare
Feldjager

Instämmer tack Vejdeland

Nordanvind
Gäst
Nybörjare
Nordanvind

Tack för listan.

Dessa som Soros betraktar som pålitliga, bör betraktas som opålitliga av alla de personer i vårt land som anser att det svenska folkets intressen är prio ett.

Vi vet därmed ytterligare några som inte skall ha någon möjlighet till offentliga eller statliga uppdrag i framtiden.

Hottis
Gäst
Nybörjare
Hottis

Saknar i.a.f. två tredjedelar av riksdagspolitikerna; men dom är väl så självskrivna att dom inte behöver dokumenteras.

Ovhev
Gäst
Nybörjare
Ovhev

Soros är spinden i nätet

Wallenberg
Gäst
Nybörjare
Wallenberg

Lika sant då som nu.

Soros! Bildtext är ”sucked dry”.

Wallenberg
Gäst
Nybörjare
Wallenberg
Wallenberg
Gäst
Nybörjare
Wallenberg

Judar är ena riktiga svin, inte tu tal om detta.

Wallenberg
Gäst
Nybörjare
Wallenberg

Köper du av utlänningar förråder du ditt eget folk.

Nordfront borde ta fram en app som varnar oss. Den kan varna genom streckkod för produkter och via GPS för utländska ägare.

Jag vill inte stödja juden mer.

Mats Siegried
Gäst
Nybörjare
Mats Siegried

Otroligt intressant, tack! Det gäller att studera dessa ”personer” noga. ”Vad gick fel?” Hur blir man förrädare av sitt eget blod? Lusten förstås, svarar filosofin. Dom är korrumperade av sina egna kroppar. Svaga, eländiga, kryp. Kort sagt oduglingar. Hemskt att sånt här folk får styra. Alldeles fruktansvärt.

kocklo
Gäst
Nybörjare
kocklo

Man får känslan att vi snabbare och snabbare tvingas att lyfta fram en ledare, likt Weimar republiken. Det är nästan som om det är målet, en ny ledare för Europa. Man bryter ner allt så folket skall vakna och göra motstånd, soros har förklarat att hans bästa tid i livet var under Tyska ockupationen av Ungern. Man tvingar fram nationalsocialismen igen, vare sig folk vill eller inte.

Harbard
Gäst
Nybörjare
Harbard

ORDO AB CHAO

Mats Siegried
Gäst
Nybörjare
Mats Siegried

Här är dom finska:

Hautala, Heidi
Kumpula-Natri, Miapetra
Pitikäinen, Sirpa
Rehn, Olli
Sarvamaa, Petri
Väyrynen, Paavo
Virkkunen, Henna

Arbetarbroder
Gäst
Nybörjare

Hatten av för gediget arbete i ännu ett fall där en samlad mediakår teg så lydigt att man fan kräks över det.
Riktigt bra! Tack

Vilhelmina
Gäst
Nybörjare
Vilhelmina

Soros=Antikrist.
Mycket bra reportage. Man förstår nu vidden av det hela-hur tentaklerna sprider sig åt alla håll.
Intressant med Ulvskog som inte riktigt passade in-hennes närmaste medarbetare under många år var Jonas Bjelfvenstam. Finns nog en stark israelisk koppling där också.

Pär Öberg
Gäst
Nybörjare

Extremt viktig artikel, superbra som argumentationsbas för att bevisa att vi har en skuggregering.

Nicklas
Gäst
Nybörjare
Nicklas
Om man tar en av personerna på listan Bodil Valero. Hon vill ta ifrån svenskar deras vapen. Har hon undersökt om det är vad svenska folket vill? Om de inte vill det, hur fungerar det då rent moraliskt i skallen på en sådan person som vill gå emot vad de flesta tycker. Speciellt på landsbygden kan jag tänka mig att folk vill ha ett vapen att skydda sig med, eftersom det förmodligen är den enda hjälp man kan förlita sig på. Jag skulle aldrig i mitt liv på något sätt få för mig att jag ska ta ifrån människor den… Läs mer »
Scandinav
Gäst
Nybörjare
Scandinav

Första gången jag hittade Brother Nathan var jag övertygad att han var kontrollerad opposition. Efter att jag hade lusläst några hundra artiklar skrivna av BN, kort för Brother Nathan litar jag hundra procent på honom.

Längst upp till höger finns det en sökfunktion. Skriv: Gun control

http://www.realjewnews.com/

BN har full koll på alla judar i Amerika och all sk*it de håller på med.

Åke Olsson
Gäst
Nybörjare
Åke Olsson

Bra artikel.

kaj
Gäst
Nybörjare
kaj

Vad som fattas i denna förrädarfråga oss kamrater emellan är stort jävla bondförnuft ! Man måste hålla sig någotsonär inom ramarna med vad man tycker och tänker ! Vi får faktiskt sansa oss kamrater ! Vi behöver inte bli uthängda som neandeŕthalare helt oförskyllt , så mitt råd är , tagga ner en aning så kommer tiden att jobba för oss !! Hell seger

Patriot i Leksand
Gäst
Nybörjare
Patriot i Leksand

Gedigen och bra artikel!

Lisa
Gäst
Nybörjare
Lisa

Fria Tider länkar hit, minsann.

ES 11/11 Näthat 14/88
Gäst
Nybörjare

Congratulations, you’ve all lade the list.

Scandinav
Gäst
Nybörjare
Scandinav

Gunnar Hökmark, shabbat gojen’s ansikte. Jag har läst en hel del årgångar av Judisk Krönika, hela deras arkiv finns på nätet.

Den enda goj som jag hittat som tillåtits av juden att skriva i Judisk Krönika är Gunnar Hökmark.

I artikeln skrev Hökmark, och detta är citat: ”… den judiska rasen …”

Du kan ju försöka nämna den vita rasen till Hökmark och han skulle troligen flyga i taket och börja gapa om nazism, kkk osv …

M Wiking
Gäst
Nybörjare
M Wiking

Häng förrädarna!
När hydran Soros är satt ur spel i det nya norden, skall hans hantlangare få stå till svars! Hell Seger!

Geyser
Gäst
Nybörjare
Geyser

Utmärkt genomgång. Det kommer att bli omöjligt för dessa förrädare att gömma sig.

Erik
Gäst
Nybörjare
Erik

Lettland har 0 av 8 ledamöter med på denna lista.

nordslätt
Gäst
Nybörjare
nordslätt
När man känner efter en stund så finner man att varenda politiker i Rikstan på senare år uttalar sig sverigefientligt och endast är följare av NWOs intressen. Det märks att man inte har hängt med riktigt för man blev lite förvånad av att se Ulvskog/Adaktusson på en Soroslista, men många gör mer skada än vad dom gör sken av. Denne Corazza är en gift och skräcködla som passar bra ihop med Carl dom är superzionister båda två. Ullenhag/Ruinfelt drev egenom att MENAiter har rätt att tacka nej till aktiviteter/jobb med fortsatt bidrag, men det ska tydligen bli ändringar på det… Läs mer »
Patrik Fridén
Gäst
Nybörjare
Patrik Fridén
Ser ut som en hel del där skulle smälta om man hällde vatten på dem. Då menar jag vanligt vatten och inte kungsvatten. Särskilt nr 2 på listan, bara måla henne grön och hon kan få rollen om man gör en ny Trollkarlen från Oz. Förövrigt borde ”Israel” inympas snarast i EU och acceptera dess flyktingkvoter. De kan bara må bra av det, liksom resten av världen enligt sedvanlig utsago tydligen gör, vilket ”alla vet”. Kan gott låta dem få våra bidrag om de bara tar ansvar och blir första mottagarland som måste acceptera och ge ut asyl. Amen. I’m… Läs mer »
wpDiscuz