Klas Lund: Kampen ska tas till helt nya nivåer

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Lördagen den 25 oktober slöt ett 50-tal åhörare upp för att lyssna på ett föredrag av Motståndsrörelsens ledare, Klas Lund.

kl_sundsvall9b

17:30 igår började nyfikna personer dyka upp vid samlingsplatsen för att efter en stunds väntan bege sig vidare till lokalen där föredraget skulle hållas.

Då tillställningen i förväg hade utannonserats på Nordfront dök även journalister från SVT och Sveriges Radio upp vid samlingsplatsen. De hade redan tidigare uttryckt intresse om att få vara med men blev informerade på samlingsplatsen att de ej var välkomna under själva föredraget.

Väl på plats i lokalen bjöds det på kaffe och fika och innan föredraget inleddes kunde de som ville handla produkter från Nordfront förlag.

bokbord 2

Ingemar Westerbring, nästeschef i Näste 4, hälsade därefter alla välkomna och gick igenom tillställningens upplägg innan han presenterade föredragshållaren, Klas Lund, som möttes av kraftiga applåder när han tog plats och inledde föredraget.

Lund inledde föredraget med en historisk tillbakablick där han beskrev hur partierna under 1900-talet företrädde klassintressen och därför hade sitt huvudsakliga väljarstöd hos den klassgrupp vars intressen de företrädde politiskt. Detta förhållande har dock allt mer luckrats upp och i framtiden kommer väljarna i allt högre utsträckning rösta utifrån etniska intressen, menade Lund. Sverigedemokraternas framgångar är en del i den här utvecklingen och den misslyckade mångkulturen kommer att leda till ett allt större stöd för partiet. Lund förutspådde till och med att Sverigedemokraterna kan komma att bli Sveriges näst största parti redan i nästa val och eventuellt det största partiet i Sverige inom några val. Vidare sa Lund följande om SD:

Sverigedemokraterna var antagligen från början, på 1990-talet, ett ärligt försök att stoppa massinvandringen och rädda Sverige från mångkulturell förstörelse. Men idag kan man nog konstatera att partiet i och med sin liberalisering har accepterat situationen och inte har några större ambitioner att förändra något i grunden. Till exempel att försöka få till stånd en process där många utomeuropeiska invandrare sänds tillbaka till sina hemländer. Snarare är det ett parti som helt har anpassat sig till de nya förhållandena i det mångkulturella Sverige.

Utan en i grunden revolutionär vilja till förändring kommer partiet att föra en rent pragmatisk politik där man väljer att arbeta med det som finns tillhanda. Man har inga ambitioner på att sända hem några invandrare eller skapa ett sunt och homogent samhälle utan tänker istället föra ett slags konservativ politik där man i praktiken kommer att syssla med att mildra sjukdomens olika skadeverkningar utan att någonsin ge sig på att försöka bota den.

I och med detta kan man konstatera att Sverigedemokraterna är ett parti som istället för att vilja vända på utvecklingen istället riskerar att befästa den genom att acceptera den.

I föredraget liknande Lund förhållandet mellan Motståndsrörelsen och Sverigedemokraterna med förhållandet mellan kommunisterna och Socialdemokraterna under 1900-talet. Både Motståndsrörelsen och kommunisterna står eller stod för en mer radikal och revolutionär linje i strid med Sverigedemokraternas respektive Socialdemokraternas mer kompromissande hållning. I fallet med Socialdemokraterna och kommunisterna vann de icke-revolutionära socialdemokraterna, men de historiska situationerna skiljer sig åt till Motståndsrörelsens fördel då Sverigedemokraterna aldrig kommer vinna inflytande över ett etniskt homogent samhälle med stark ekonomisk tillväxt – vilket Socialdemokraterna gjorde. Sverigedemokraterna kommer istället existera i ett mångkulturellt samhälle i sönderfall och deras politik kommer inte råda bot på problemen, vilket enligt Lund innebär att många av Sverigedemokraternas sympatisörer alltmer kommer att radikaliseras och därigenom gå att vinna över till Motståndsrörelsen:

Man skulle därför kunna säga så här: SD:s politiska budskap kan visserligen göra dem mycket stora eftersom de i allt högre grad kommer att tilltala vanliga svenskar, men deras politik kommer aldrig att fungera i framtidens Sverige för att den är helt otillräcklig. Och när de därför kommer sättas på prov så kommer de att misslyckas.

Detta innebär att de som idag och imorgon röstar på SD kan radikaliseras och troligtvis kommer att radikaliseras – till skillnad från de som en gång i tiden röstade på Socialdemokraterna och som kunde se på framtiden med tillförsikt och se fram emot allt högre levnadsstandard och bättre arbetsvillkor.

Där SD faller kommer Motståndsrörelsen in i bilden, förklarade Lund bland annat med följande ord:

Nordiska motståndsrörelsen är tänkt att utgöra den revolutionära och radikala kraft som Sverigedemokraterna endast röjer vägen för. Den kraft som ska göra allt som står i dess makt för att befria Sverige från det nuvarande vanstyret och därefter skapa ett nytt och bättre samhällssystem. […] Om Sverigedemokraterna är ett parti som redan anpassat sig efter den mångkulturella verkligheten där etniska grupplojaliteter spelar större roll än de gamla klasslojaliteterna, så är Nordiska motståndsrörelsen ännu mer anpassad för att möta framtidens verklighet. Vi ser partisystemet som en föråldrad rest från det gamla homogena Sverige, som inte kommer att fungera i framtidens mångkulturella kaos. Där Sverigedemokraterna är anpassade efter att arbeta inom systemet och vara en del av och delta i spelet efter de gamla reglerna, är avsikten med Motståndsrörelsen istället att vara en organisation som kommer ta kampen vidare till helt nya nivåer.

Ett av områdena Motståndsrörelsen redan på kort sikt kommer att prioritera är att skapa en stark egen media. ”En av våra viktigaste uppgifter kommer att vara att skapa en stark media som verkar på alla relevanta områden eftersom vi förstår att en stark media som kan föra fram vårt budskap är en av de viktigaste faktorerna för framgång”, sa Lund.

I slutet av föredraget gick Lund in på partibildningen och gick snabbt och i grova drag igenom vad man kan komma att förvänta sig av partiet vad gäller vilka politiska frågor partiet kommer fokusera på och vilken inställning man har i frågorna.

Efter föredraget bjöds det återigen på fika innan det hölls en frågestund där publiken fritt fick ställa frågor och diskutera med Klas Lund. Många utnyttjade den här möjligheten till att ställa frågor om det mesta mellan himmel och jord. Bland annat frågades det vad Motståndsrörelsen menar med socialism, hur organisationen tänker kring ett enat Norden, hur medborgarskap skulle kunna omprövas i framtiden, hur viktigt Internet är för rörelsen, hur vi ser på gränsöverskridande samarbete med andra likasinnade organisationer och hur partiet kommer att ställa sig i religiösa frågor. Även hur man bör se på Ryssland och det som händer i Ukraina diskuterades kort då en av de ryska kamraterna i publiken lyfte frågan.

Med föredrag och diskussion avslutad tog Jesper Andersson från Näste 5 kort till orda för att informera de närvarande om vikten av att hjälpa till med att samla in namnunderskrifter till partibildningen.

Sakta men säkert började därefter bilarna en efter en att lämna lokalen även om somliga dröjde kvar i några timmar med fortsatt intressanta diskussioner.

Mer bilder från dagen:

samling

Bild från samlingsplatsen.

media 1

Media på plats.

media 2

bokbord 1

Nordfront förlag sålde böcker och andra produkter på plats.

kortbetalning

fika

Näste 4 hade bakat eget fikabröd inför föredraget.

ingemar

Ingemar Westerbring hälsar alla välkomna till föredraget.

Klas Lund håller föredrag.

Klas Lund håller föredrag.

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och läs våran guide för att skapa ett konto här.

Lämna en kommentar

Please Login to comment
  Subscribe  
Meddela om