I fäders spår för framtids segrar

FÖREDRAG. Motståndsrörelsens Näste 5 anordnade föredrag om Gustav Vasas resa genom Dalarna. Föredraget hölls på ett flertal av de platser som Gustav Vasa passerade under sin flykt.

Söndagen den 30 juni samlades aktivister och sympatisörer för att lyssna på ett föredrag om Gustav Eriksson Vasa. Planen för dagen var att besöka ett flertal av de platser där Vasa uppehöll sig under sin resa genom Dalarna och på de olika platserna höra om några av de händelser han fick vara med om under sin resa.

Första platsen vi besökte var Kungsladan i Rankhyttan. I denna lada sägs det att Vasa, vintern 1520, ska ha tröskat säd på logen tillsammans med gårdsfolket för att undvika de danska spejare som ständigt var ute och jagade honom. Storbonden på denna gård var Anders Pedersson, en person Vasa lärt känna under studietiden i Uppsala. Pedersson var rädd om sitt eget skinn och bad Vasa fortsätta till Ornäs gård.

Kungsladan i Rankhyttan.

Kungsladan i Rankhyttan.

Därefter begav vi oss till Torsångs hembygdsgård där en sten rests till minnet av Vasa. Han fick torka sina kläder i en stuga på Färjkarlens gård i Torsång, efter att ha gått genom isen och nästan drunknat på Glöttret i sjön Runn. Detta var på hans väg till Aren Pedersson och gården Ornäs, vilket också var vår nästa destination.

När vi ändå befann oss i Torsång beslöt vi oss för att göra en liten avstickare och besöka Torsångs kyrka. Denna kyrka har hedniska bilder och stenfigurer både på in- och utsidan. På utsidan kunde man bland annat se en stenfigur, som tros vara Tor, och en enklare aegishjalmur. På insidan gick det bland annat att se ett solkors och Yggdrasil målad över en dörr. Då kyrkan invigdes på 1300-talet skulle de hedniska symbolerna kunna vara ett försök från kyrkans män att få folket i Dalarna att lättare acceptera denna nya tro.

GUSTAV VASA SVERIGES BEFRIARE

”GUSTAV VASA SVERIGES BEFRIARE”.

När Vasa kom till Ornäs blev han varmt mottagen av Aren efter att han avslöjat vem han var. Aren lovade honom ett tryggt ställe att bli på ett tag. Aren hade dock enligt krönikan annat i tankarna när han till slut begav sig till Kristian II av Danmarks (Kristian Tyrann) fogde och förrådde Vasa. Arens fru anade oråd när hon såg åt vilket håll Aren begav sig och tillsammans med drängen hjälpte hon Vasa att fly genom dasset med hjälp av sängkläder.

Ornässtugan.

Ornässtugan.

Nästa ställe för dagen var Isala kungslada, där vi av en händelse fick reda på att de som bodde i gården intill ladan troligtvis var släkt med Vasa. I denna lada tröskade Vasa under en period efter det att han flytt från Ornäs. Enligt sägnen så bodde han även i en liten stuga som fortfarande fanns att se en liten bit från ladan.

Vid ett tillfälle när Vasa var inne i storstugan för att värma sig kom Kristian Tyranns män till gården. För att Vasa skulle undgå upptäckt slog bondmoran honom med en brödspade och sade till honom att gå ut och jobba igen.

Från Isala flydde senare Vasa i ett hölass som kördes av en dräng på gården. Längsmed vägen stötte de på en patrull av Kristians Tyranns män. Dessa undersökte vagnen genom att sticka genom höet med spjut. Inte ett ljud kom från Vasa så drängen fick köra vidare med sitt hölass. De märkte dock snart att blod hade börjat droppa ner i snön, likaså hade även soldaterna gjort, drängen var dock snabbtänkt och skar hästen i ena hoven så att blodvite uppstod, varpå de lurade soldaterna till att tro att blodet i snön kom från hästen.

Isala kungslada.

Isala kungslada.

Stugan där det sägs att Vasa bodde under sin vistelse i Isala.

Stugan där det sägs att Vasa bodde under sin vistelse i Isala.

Dagen började närma sig sitt slut och vi begav oss till Rättvik för att besöka Rättviks kyrka, där man låtit resa en minnessten till minne av Vasas första offentliga tal som han höll på kyrkovallen. I talet bad han sockenborna att tillsammans med honom resa sig mot den danske tyrannen. Rättviksborna sade då att de gärna ville följa Vasa men att de först ville rådgöra med de andra socknarna, varpå Vasa då begav sig till Mora för att tala där.

Runt den sten som är rest på kyrkovallen i Rättvik står tolv mindre stenar där varje sten är märkt med ett namn. Dessa tolv stenar är resta till minne av de tolv som främst hjälpte Vasa på hans flykt undan de danska soldaterna.

Nästeschef Pär Sjögren bredvid Gustav Vasas minnessten.

Nästeschef Pär Sjögren bredvid Gustav Vasas minnessten. Klicka för större bild.

Samtliga deltagare tyckte dagen var mycket intressant och givande och Näste 5 vill rikta ett stort tack till föredragshållaren som guidade oss i Vasas fotspår. Efter lite reflektioner och småprat avslutades dagen med en gemensam måltid för deltagarna.

Relaterade artiklar:
Vasaloppet

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och skapa ett konto här.

Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments