Vuxna nyanlända klarar ej grundskolan – komvux kan tvingas sänka nivån

INRIKES. Regeringen uppger att kunskapsnivån hos vuxna nyanlända är skrämmande låg. Majoriteten av de som studerar på grundläggande nivå hos Komvux, vilket motsvarar grundskolan, klarar ej att uppnå målen. Skolverket har därför fått i uppdrag att se över om kursutbuden istället behöver anpassas till främlingarnas nivå.

Enligt ett pressmeddelande från regeringen ligger de kurser som Komvux idag erbjuder som lägst på grundläggande nivå, vilket innebär att kurserna ligger på samma nivå som grundskolan. Denna nivå kräver dock vissa förkunskaper.

Det verkar dock inte vara många nyanlända rasfrämlingar som innehar speciellt mycket kunskap, det är nämligen just dessa som utgör majoriteten av alla de elever som studerar på Komvux allra lägsta nivå.

”Eleverna inom Komvux på grundläggande nivå är idag i huvudsak utrikes födda och har aldrig studerat i svensk grundskola. Fler än nio av tio elever är utrikes födda”, skriver regeringen i pressmeddelandet.

Regeringen vill även införa utbildningsplikt för rasfrämlingar som kommer till Sverige och som inte har uppnått grundskolekompetens, men det innebär att utbildningen troligtvis behöver anpassas till de allt sämre förkunskaperna.

— Kortutbildade nyanlända måste rustas med utbildning för att komma in på arbetsmarknaden. Det är allvarligt att så få gör det idag. Det är detta vi vill ändra på, säger Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister.

Skolverket har nu fått i uppdrag att se över om innehållet i kurserna verkligen ”motsvarar de behov och förutsättningar” som finns hos nyanlända rasfrämlingar, vilket innebär bland annat att de måste undersöka om kursutbudet behöver ändras och i så fall hur.

— Att ställa krav på den som kommer till Sverige att göra sig anställningsbar ger fler en chans att få det första jobbet. Därför behövs en utbildningsplikt som ger nyanlända med låg utbildning vissa grundläggande kunskaper, säger Elisabeth Svantesson (M), arbetsmarknadspolitisk talesperson.

Utbildningsplikten är en del av migrationsöverenskommelsen som slöts år 2015 mellan regeringen och de borgerliga partierna. I pressmeddelandet kan man även läsa att ”nyanlända ska inom ramen för etableringen skaffa sig de kunskaper som krävs för att matchas till arbete, eller för att kunna tillgodogöra sig arbetsmarknadspolitiska insatser alternativt delta i fortsatta studier.”

Hur Skolverket planerar att få lågutbildade nyanlända att uppfylla arbetsgivarnas utbildningskrav återstår att se. Uppdraget ska vara slutfört senast den 22 februari 2018.

Källa:
Utbildningsplikt för nyanlända

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och läs våran guide för att skapa ett konto här.

  • Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och läs våran guide för att skapa ett konto här.


  • Lämna ett svar