Vita kvinnors födelsetal under ersättningsnivån i samtliga amerikanska delstater

UTRIKES. Enligt färsk statistik ligger vita kvinnors födelsetal under ersättningsnivån i alla amerikanska delstater.

Den amerikanska federala myndigheten Centers of Disease Control and Prevention släppte under gårdagen en sammanställning av födelsetalen under 2017, utifrån vilka man räknat fram fertilitetsnivå för vita, svarta och latinamerikanska kvinnor.

Vita kvinnors fertilitetsnivå ligger under ersättningsnivån i samtliga amerikanska delstater enligt  siffrorna. Högst är siffran i Utah där fertilitetsnivån uppgår till 2,095 barn per kvinna, vilket är exakt under ersättningsnivån som ligger på 2,1 barn per kvinna.

Siffran för vita kvinnor i hela landet är 1,667 vilket skulle innebära en halvering av den vita populationen på tre generationer. Lägst fertilitetsnivå har de vita kvinnorna i Washington D.C. där nivån ligger på 1,012.

Siffrorna för svarta och latinamerikanska kvinnor är något högre, men inte ens dessa når över ersättningsnivån om man ser till hela USA. Fertilitetsnivån för svarta kvinnor är 1,825 och för latinamerikanska kvinnor 2,006. Vilken fertilitetsnivå som gäller för kvinnor från exempelvis Asien och Nordafrika verkar inte ha berörts i rapporten.

Invandring påverkar starkt framtida befolkningssammansättning
Dessa siffror visar, förutom att samtliga använda raskategorier ligger under ersättningsnivån, att det som gör att befolkningens storlek överhuvudtaget bibehålls och ökar är massinvandringen, givet att fertilitetsnivån ligger på en liknande nivå framöver.

Förutom skillnader i den relativa fertiliteten raserna emellan, är det alltså invandrarnas rastillhörighet som avgör vilka raser som kommer öka sin andel av den totala befolkning.

Enligt statistik från Department of Homeland Security beviljades under år 2017 hela 1 127 167 uppehållstillstånd varav de flesta till personer födda i Nordamerika och Asien, 413 650 respektive 424 743 stycken. Av de som kom från Nordamerika kom nästan samtliga från latinamerikanska länder som Mexiko och Kuba. Endast 11 484 kom från Kanada.

Utöver dessa beviljades 79 076 uppehållstillstånd till människor födda i Sydamerika, 118 824 till afrikaner, 84 335 till européer och 5 071 till människor från Oceanien.

Källor:
Total Fertility Rates by State and Race and Hispanic Origin: United States, 2017
Persons Obtaining Lawful Permanent Resident Status by Region and Country of Birth: Fiscal Years 2015 to 2017

Dela artikeln på sociala medier:

Taggat med:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och läs våran guide för att skapa ett konto här.

Lämna en kommentar

Please Login to comment
  Subscribe  
Meddela om