Kevin MacDonalds trilogi om judendomen

kmac1IDEOLOGI. Mikael Karlsson introducerar och analyserar Kevin MacDonalds arbete om judendomen som en gruppevolutionär strategi. 36


SAAB 90 Scandia, Sveriges första moderna passagerarplan

SAAB SAS 480 Dagens datum 16 november: Denna dag 1946 flög SAAB 90 Scandia första gången. Utvecklingen av ett civilt flygplan hos SAAB påbörjades redan 1944 då andra världskriget gick mot sitt slut. 10


Rasfrågans ställning bland svenskar

vof-undersökningen RASFRÅGAN. Mikael Karlsson kommenterar här VoF-undersökningen 2015 som bland annat berör uppfattningar om rasfrågan indelat efter partitillhörighet. 42


SAAB 35 Draken – ännu ett svenskt flygplan av världsklass

Draken 1 Dagens datum 25 oktober: 1955 flög en prototyp av SAAB J 35 Draken för första gången. 29


Två sorters moral

right-way-wrong-way SAMHÄLLE. Moral, från latinets moralitas, handlar om att skilja på rätt och fel. Från skribentens perspektiv är två olika typer av moral intressanta. 7


Installera Linux Mint

löp-mint GUIDE. Robert Eklund beskriver här hur du går tillväga för att installera Linux Mint på din PC. 23


Dags att slänga ut Microsoft från era vardagsrum

w10-löp KRÖNIKA. I veckan släppte Microsoft sin senaste version av operativsystemet Windows med versionsnummer 10. Robert Eklund ger dig här anledningar till varför du inte bör uppgradera. 189


Social tillit

samarbete
SAMHÄLLE. Mikael Karlsson skriver här om social tillit och menar att detta begrepp som har stor betydelse för hur ett samhälle ser ut också hör ihop med ras.
43


Hacking Team hackades

hacking-team-fram IT-SÄKERHET. I förra veckan läckte en stor mängd information från det italienska It-säkerhetsföretaget Hacking Teams interna nätverk ut till allmänheten. 16


Tidspreferens som samhällsbyggande egenskap

Låg tidspreferens är att odla sina grödor på våren för att skörda på hösten, i stället för att äta upp utsädet på en gång.
ANTROPOLOGI. Mikael Karlsson skriver här om begreppet tidspreferens samt hur det påverkar samhällen och hur det är en sak som skiljer sig mellan olika raser.
50