Undersökning: Homolobbyn har inget att hämta i den nationella rörelsen

VECKANS FRÅGA. En överväldigande majoritet nationella anser att det är rätt att demonstrera mot homolobbyn.

Nordiska motståndsrörelsen demonstrerar mot homolobbyn i Kristiansand, Norge.

Under föregående helg demonsterade Nordiska motståndsrörelsen i Norge under parollen Knus homolobbyen. För en del, som enbart är invandringskritiker, kan detta ställningstagande kanske te sig märkligt, men för nationalsocialister är frågan av högsta vikt då homolobbyn är en del av den psykologiska krigföringen mot vårt folk.

Den organiserade homolobbyn, som är en del av den judiska kulturmarxismen, är ett samlingsbegrepp över de krafter som direkt och indirekt för fram homorörelsens folkfientliga idéer i samhället. Syftet är bland annat att undergräva och upplösa de naturliga och biologiska strukturerna samt flytta fram gränserna för vad som anses vara «normalt».

Nordfront ställde frågan till sina läsare vad de anser om att demonstrera mot homolobbyn. Hela 82 procent anser att det rätt medan 13 procent inte håller med. 5 procent har svarat Annat eller Jag vet inte.

Av de som svarat jakande har de allra flesta rationella argument mot homolobbyn då kampen mot den ses som ett sätt att kämpa för folket. Av de som svarat nej på frågan tycks de flesta mena att det kan vara otaktiskt att göra så eftersom ’vanligt folk’ inte förstår frågan.

I punkt 7 i Nordiska motståndsrörelsen politiska manifest «Vår väg – Ny politik för en ny tid» framkommer följande:

Kulturmarxismen, där feminismen har en central roll, för fram en folk- och familjefientlig hållning vilket lett till att de som vill så split mellan könen även tagit sig an homofrågor i syfte att krossa den så kallade heteronormen – det vill säga den naturliga strukturen i varje friskt samhälle. Den inflytelserika homolobbyn har gjort homofili till något helt normalt och i många fall eftersträvansvärt i debattklimatet inom kultur och media. Ett exempel på detta är att folkets så kallade representanter deltar i ”Pride-tåg”, ett annat att homofila i lagteknisk mening numera räknas som en egen folkgrupp, något som etniska svenskar eller heterosexuella inte gör. En frisk och välfungerande familj, sett till vad som är naturligt och till barnens bästa, bildas givetvis av en man och en kvinna. Denna grund måste genomlysa samhällsdebatten. Giftermål och adoption är strängt förbehållna denna naturliga konstellation. Vi ser dock inga behov av att kriminalisera homofiler så länge de inte i ord och handling manifesterar sin avvikande läggning.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

  • Upphöja det naturliga familjeidealet mellan man och en kvinna. Förbjuda homofila par giftermål och adoption.
  • Kriminalisera homolobbyn och annan propaganda mot naturliga konstellationer.
  • Förbjuda homofili i det offentliga rummet.

Veckans fråga är nu avslutad. En ny fråga kommer upp under kvällen.

Veckans fråga

Varje måndag lägger Nordfront upp en ny omröstning (kvällstid) och sammanfattar den gamla (morgon). Har du förslag på frågor som skulle passa som ”Veckans fråga”? Kontakta då redaktionen@nordfront.se.

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och läs våran guide för att skapa ett konto här.

Subscribe
Meddela om
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments