Kevin MacDonalds trilogi om judendomen

kmac1IDEOLOGI. Mikael Karlsson introducerar och analyserar Kevin MacDonalds arbete om judendomen som en gruppevolutionär strategi. 36


Sionism = rasism

Zionism2 Dagens datum 10 november: Denna dag 1975 röstade FN:s generalförsamling igenom en resolution, som slog fast att sionism är att likställa med rasism och rasdiskriminering. 43


Nationalsocialismen – folkets organiserade vilja

kugghjul-socialism2 IDEOLOGI. Sebastian Elofsson skriver om vikten av att vara ett starkt och enat folk. 45


Varför vi ska kämpa även om det är kört

NMR_Logo_Ver.1
KAMPEN. Robert Andersson resonerar i den här viktiga artikeln kring varför det är viktigt att kämpa idag även om det kan tyckas att allt är kört och inget spelar någon roll.
167


Rasfrågans ställning bland svenskar

vof-undersökningen RASFRÅGAN. Mikael Karlsson kommenterar här VoF-undersökningen 2015 som bland annat berör uppfattningar om rasfrågan indelat efter partitillhörighet. 42


”Jag anklagar!”

frimurare_dolda_makthavare YTTRANDEFRIHET. Jag anklagar! är en intressant skrift av Elof Eriksson. Den tyska översättningen av denna skrift beordrades att brännas efter andra världskriget. 70


Sjukförklarad etnisk konflikt

daniel-barenboim-disease SAMHÄLLE. Varför används egentligen begreppet antisemitism och vad betyder det? Mikael Karlsson skriver om intressekonflikter som sjukförklaras. 39


Två sorters moral

right-way-wrong-way SAMHÄLLE. Moral, från latinets moralitas, handlar om att skilja på rätt och fel. Från skribentens perspektiv är två olika typer av moral intressanta. 7


Granskning Sverige angriper hycklande judar

gs_lop JUDENDOM. En granskande journalist från populära Granskning Sverige gick under gårdagen till frontalangrepp mot hycklande judisk makt-ledare. 43


Jakt- och naturpolitik i ett nationalsocialistiskt samhälle

jakt_natur_löp NATUREN. Frågor som rör jakt, djurskydd och naturvård är tyvärr väldigt svåra att diskutera i nationella sammanhang, de olika lägren tycks missförstå varandra med flit och diskussionerna övergår inte sällan till att bli ren pajkastning. 63