Angående RamzPauls antinazistiska film

andrew anglin ramzpaul
DEBATT. Andrew Anglin på Daily Stormer bemöter en film från RamzPaul som tar avstånd från nationalsocialismen.
48


Kamp mot folkförintelsen! (del 2)

midvinterblotINSÄNDARE. Gästskribenten ”Caesar” manar i den här artikeln till kamp för den nordiska rasens överlevnad. 22


Tio vanliga förintelsemyter

forintelse_blufferi-fram”FÖRINTELSEN”. Myterna kring den så kallade förintelsen är många. Vilka är dess vanligaste? 72


John Beaty och den judiska järnridån

johnbeaty_fram Dagens datum 22 december: Denna dag föddes den amerikanske underrättelseofficeren John Beaty, mest känd för att ha dokumenterat den judiska kommunismens hot mot civilisationen. 6


Det naturliga levernets återkomst

naturen-löp VÅR VÄG. Robert Eklund skriver här om den sjätte punkten i Motståndsrörelsens partiprogram.  25


Forskare försvarar rasbegreppet

Arnstberg
VETENSKAP. Karl-Olov Arnstberg har låtit publicera en artikel som försvarar rasbegreppet och kritiserar en DN-journalist som felaktigt hävdat att vetenskapen menar att det inte går att tala om mänskliga raser.
52


Att sätta hästen framför vagnen – en analys av Nordiska motståndsrörelsens invandringspolitik

nordic-framVÅR VÄG. Mikael Karlsson skriver om den första punkten av Nordiska motståndsrörelsens partiprogram. 19


Kamp mot folkförintelsen! (del 1)

ragnarök
INSÄNDARE. Gästskribenten ”Caesar” manar i den här artikeln till kamp för den nordiska rasens överlevnad.
93


Kevin MacDonalds trilogi om judendomen

kmac1IDEOLOGI. Mikael Karlsson introducerar och analyserar Kevin MacDonalds arbete om judendomen som en gruppevolutionär strategi. 36


Sionism = rasism

Zionism2 Dagens datum 10 november: Denna dag 1975 röstade FN:s generalförsamling igenom en resolution, som slog fast att sionism är att likställa med rasism och rasdiskriminering. 43