Vår syn på människor med funktionsnedsättning

Av ,
Nordiska motståndsrörelsens ledare
11

IDEOLOGI. Simon Lindberg berättar här om Nordiska motståndsrörelsens syn på människor som föds med eller ådrar sig olika funktionsnedsättningar.

Idag sänds (det kom ut redan i veckan på nätet) lögndokumentären ”Barnen i Nordiska motståndsrörelsen” på SR P1. Detta är den andra och sista delen där Motståndsrörelsen”granskas” (läs: där det tok-ljugs helt ogenerat om organisationen). Jag ämnar bemöta de bägge programmen i en egen artikel, men väljer här först att klargöra organisationens åsikt gällande en fråga som en av våra medlemmar uttalar i denna andra del, där denne menar att barn med allvarliga funktionsnedsättningar inte ska leva.

Till att börja med vill jag säga att det i Nordiska motståndsrörelsen är högre i tak än i exempelvis Sverigedemokraterna – där alla som inte följer partiledningens doktrin till punkt och pricka utesluts ur partiet. Vi tillåter våra medlemmar att ha egna åsikter som inte nödvändigtvis stämmer helt överens med mina och organisationens. De åsikter som framförs i P1-dokumentären kommer inte från någon presstalesman eller ledande person utan är just privata åsikter som inte i detta fall helt speglar organisationens. Värt att påpeka är också att personen som gjorde uttalandet växte upp i en annan tid när även Socialdemokraterna i Sverige hade liknande åsikter.

Till sakfrågan då. Hur ser egentligen Nordiska motståndsrörelsen på personer som föds med eller ådrar sig olika funktionsnedsättningar?

Den nationalsocialistiska världsåskådning som vi förfäktar bygger på folkgemenskap och kärlek till sin nästa. I denna folkgemenskap ingår även de svaga och utsatta. I den sjunde punkten i vårt politiska program skriver vi att vi ska ”Införa ett nationellt socialistiskt samhälle där resurserna fördelas så att vi tar hand om hela folket, såväl starka som svaga, och där alla ska ha möjligheten att nå sin fulla potential.” I kategorin svaga och utsatta ingår flera av de människor som har olika mer allvarliga typer av funktionsnedsättningar.

Till skillnad från dagens system vill vi dock inte vare sig trycka ner dessa människor som offer eller hålla tillbaka alla andra människor för att anpassas till den lägsta nivån, utan istället lyfta upp alla, starka som svaga, till att nå sin fulla potential som värdefulla delar av vårt folk. Vi skriver vidare i den sjunde punkten att alla människor både har rätt och skyldighet till ett arbete, att alla ska dra sitt strå till stacken och få känna att de gör en värdefull insats för folket. Att ”En person som inte har några ben ska sättas i arbete som denne klarar av liksom någon som har mental funktionsnedsättning.” Samtidigt menar vi också att ”Liksom staten har ett ansvar att kunna erbjuda arbete till alla arbetsföra måste också staten kunna ta hand om de som inte är arbetsföra. De som är sjuka eller skadade så gravt att de inte kan arbeta med någonting måste ha det stöd av samhället som behövs för att ändå kunna få ett drägligt och värdigt liv.”

En högstående stat definieras bland annat av hur man tar hand om de mest utsatta. Alla kan drabbas av olyckliga skeenden både under förlossning och i livet och där är det vår starka stats ansvar att göra sin plikt gentemot folket och införliva även dessa människor i folkgemenskapen.

På samma sätt har också individer ur folket en plikt gentemot folkgemenskapen och sina efterkommande. Vet man med sig att man har allvarliga genetiska defekter som med högsta sannolikhet kommer att gå i arv måste man ta sitt ansvar att inte av egoistiska skäl föra dessa vidare utan istället avhålla sig från att skaffa barn. Vi är alltså för positiv eugenik genom utbildning och upplysning.

Sjukvården är långt utvecklad idag när det kommer till exempelvis fosterdiagnostisk och flera allvarliga funktionsnedsättningar kan skådas tidigt under graviditeten. Även här finns ett ansvar om att åtminstone inte medvetet sätta individer till världen som svårligen kommer kunna leva ett värdigt liv.

Nordiska motståndsrörelsen vill alltså, för att på humant maner undvika mänskligt lidande, under rimliga förhållanden minimera tillkomsten av människor med funktionsnedsättningar, men samtidigt med högsta respekt värdesätta och ansvarsfullt ta hand om de som trots detta kommer till.

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och läs våran guide för att skapa ett konto här.

Subscribe
Meddela om
11 Comments
Äldst
Senaste Mest röstad
Inline Feedbacks
View all comments
Leif
Leif
2 år sedan

Tack Simon för ett värdigt, empatiskt och samtidigt progressivt klargörande i denna viktiga fråga!

Vera
Vera
2 år sedan

Alla skall naturligtvis inte tycka likadant. Man uteslöt min kommentar om utvecklingsstörda barn att en annan nationalsocialist Rita Thidholm tog hand om dessa som jag inte kunde känna någon kärlek för – hon hade en annan inställning. Vi samarbetade en tid. Nu gällde det inte fysisk funktionshindrade – där hade jag en flicka som låg i gips med fel på höftleden. Men nog ar det väl bättre att ge en mor beskedet om ett dödfött barn än en livslång plåga? Fosterdiagnosen anser jag som en verklig framgång. Naturligtvis skall vi ta hand om handikappade – det gjordes också i III… Läs mer »

André Devecseri
André Devecseri
2 år sedan

((((Eliten)))) vet att deras fortsatta herravälde bokstavligen hänger på att vi av massorna uppfattas som den värsta sortens psykopater. Som Henrik Pihlström skrev, så ondskefulla att vi knappt är värda att kallas människor.

Karl A
Karl A
2 år sedan

Vi människor kallas ju inte människor av (((eliten))). Enligt dem finns det bara 14 miljoner människor på Jorden och det skulle vara de ROFL!

Karl A
Karl A
2 år sedan

Jag läste nån av alla dessa lögn- och hatartiklar i (((msm))) häromdagen, där man förfasade sig över att ”nazister uppfostrar sina barn till nazister”.

No shit Sherlock! tänkte jag. Kulturmarxister uppfostrar naturligtvis sina barn till nationella, feminister sina barn till moderater, antirasister sina barn till rasister, judar sina barn till muslimer, muslimer sina barn till kristna….. osv :)

André Devecseri
André Devecseri
2 år sedan
Reply to  Karl A

Många menar att man inte bör fostra sina barn in i någon ideologi alls, utan låta dem vara barn och bilda sig en egen uppfattning som äldre.

Ett problem är dock att ((((systemet)))), skolan inkluderat, ingalunda följer detta tankesätt.

Karl A
Karl A
2 år sedan

Det där skitsnacket är naturligtvis bara till för att lura naiva föräldrar som fortfarande tror att skolan fostrar barnen till kritiskt tänkande och självständiga individer – och efter 12 år i grundskolan (inkl dagis och förskola) så får de en könsdysforisk grönsak i vegetativt tillstånd med gravt självskadebeteende.

Klaus
Klaus
2 år sedan

Det står i ”Vår Väg” hur Nmr tänker, det stämmer, det vet till och med jag, bra argumenterad. Radiolyssnare måste läsa ”Vår Väg” före de sprida SR lögner, detta också som bevis att SR ljuger och förvränger fakta.

Sublimia
Sublimia
2 år sedan

Mycket tveksam till abort. Positiv eugenetik kan utvecklas till något godtyckligt där t.ex Downs syndrom anses som giltigt skäl. Vet dock inte var Simon tycker att gränsen går?

Sublimia
Sublimia
2 år sedan

De som tryckt tummen ner får gärna argumentera i sak. Inte för mycket begärt, hoppas jag?

trackback

[…] Our view on the disabled […]