Vad är ”Nationellt”?

Det är enkelt att identifiera sig som nationellt sinnad då det är helt upp till den egna bedömningen att avgöra om man är så sinnad eller inte. Konsekvenserna av detta kan bli förödande då samhället förfaller mer och mer.

Om vi som nationella låter oss sjunka och bli allt vad vi egentligen har till uppgift att bekämpa så spelar vi våra fiender i händerna. För att undvika förvirring och skadliga missuppfattningar måste vi klargöra frågan och ge tydligare riktmärken på vad det innebär att vara nationell.

De uppväxande generationerna är en produkt av den rådande tidsandan, den liberala demokratin, vilken framkallar och uppmuntrar de sämsta tänkbara karaktärsegenskaperna som är till fördärv för vårt folk. Det spelar ingen roll hur mycket man än försöker fjärma sig och vara ”självständig”. Alla påverkas av den miljö vi lever i med dess nerbrytande värderingar och förvridna normer. Denna påverkan gör att många som tagit ställning som ”nationell” ändå i praktiken lever i enlighet med det fientliga systemet, utan att känna till eller vilja erkänna detta för sig själv.

Begreppet nationalism har sitt ursprung i det latinska ordet natio som betyder att födas ur. Det betyder att nationalism i sin rätta betydelse oundvikligen är förknippat med biologiskt arv, det biologiska arvet som är gemensamt för en biologisk enhet eller en ras. Det som gynnar rasen eller det homogena folket står i nationalismens tjänst. Det som missgynnar och fördärvar folket är det som inte står i nationalismens tjänst.

Ett starkt och livskraftigt folk har en stark kultur. Kulturen fungerar som ett immunförsvar mot skadlig inverkan. Vad definierar kulturen? Kultur är återigen ett ord av latinskt ursprung som kommer av cultura som betyder vård, odling, förädling. Det som är ett resultat av vård, odling och förädling kan endast gagna, aldrig skada. Det som skadar och försämrar kan sålunda inte vara frågan om någon kultur utan tvärtom, en antikultur.
Den verkliga betydelsen av ordet kultur lämnar ett brett utrymme för vad som kan inbegripa kultur, exempelvis goda mänskliga relationer, konst, litteratur, musik, natur, hälsa och så vidare.

Med vetskapen om att nationalism precis som kultur per definition är av godartad natur, för att gynna och stärka folket, så blir det möjligt att avgöra vad som är ”nationellt” och vad som inte är nationellt. Till att börja med kan vi konstatera att de som förringar rasens betydelse och värde aldrig kan vara nationalister likväl som att de genom sitt ställningstagande även blir kulturfientliga och destruktiva. Nationalism utan rasmedvetenhet är en falsk företeelse som tjänar till att kanalisera folkets psykologiska behov av att känna gruppsamhörighet i en för systemet ofarlig riktning.

Det räcker inte med att anse sig vara nationell för att bli nationell.
Det krävs en förståelse och en värdegrund som utmärker personen som är nationell.

Exempel på vad som är nationellt
Du har förmågan att hålla tyst och lyssna på vad andra har att säga.

Du engagerar dig i andra människor och vill gärna bistå med din hjälp.

När du hamnar i en grupp bidrar du genom din person till en ökad motivation och sammanhållning.

Du eftersträvar ett ärligt tillmötesgående och värdesätter sanning.

Tanken är dig motbjudande att skvallra om andras pinsamheter och det du hört i förtroende.

Du har ett starkt samvete som gör att du inte sviker din kamrat, din fru, din grupp även om du har möjlighet att göra detta i lönndom.

Du tillhör det fåtal som är beredda att offra sig för en högre sak, ett högre ändamål och skulle aldrig låta dig köpas för pengar.

Du ställer dig i rättvisans tjänst även om det kan göra att du själv råkar ut för problem och får betala ett högt pris.

Du mår bra i miljöer av ordning och reda och du tilltalas av disciplin.

Du är konsekvent i dina handlingar och när det handlar om viktiga frågor är du envis och lojal.

Du har ett stort mått av empati som gör att du kan lida med andra och känna glädje av andras lycka.

Du är mån om ditt namn och vill vara karaktärsfast i alla lägen.

Du fjärmar dig och andra från hormonpreparat och narkotika.

Du tilltalas av det som är vackert och rent.

Exempel på vad som inte är nationellt
Du är en mycket ombytlig person som inte drar dig för att konspirera om det kan tjäna dina syften.

Du har ett extremt behov av att manipulera och dominera andra människor.

Vänliga inviter du ger åt andra gör du för att vinna något på det själv, inte för att det skulle kännas rätt.

Du lovar mycket och kalkylerar att dina löften ska glömmas bort.

Du är aktiv deltagare med dina kollegor när ni frotterar med prostituerade på jobbresan.

Du kastar skräp på gatan.

Du tilltalas av förslappning.

Du har svårt att förstå idealism och tycker att livet är underbart som en nyttig konsument.

Du tycker om att klaga och gnälla på andra och anser dig alltid veta rätt.

Du har svårt att lyda en chef utan att bråka och du tål inte kritik.

Du kan inte erkänna att du gjort fel och klarar inte av att be om ursäkt.

Avslutningsvis kan vi sammanfatta frågan. Att vara motståndare till ett mångkulturellt samhälle är inte det enda kriteriet för att vara nationell även om det är en god utgångspunkt. Det ”nationella” får aldrig bli en kamouflering som ursäktar usla beteenden och destruktiva egenskaper. Att vara nationell är att sträva efter högre värden som är till gagn för vårt folk. Många längtar efter någonting bättre och vi kan anta att många utan att kunna förklara exakt varför, mår dåligt av förstörelsen av vårt traditionella Sverige och alla goda värden som blivit utsatta för våldsamt angrepp. Därför är det envars skyldighet att visa de goda exemplen och att den nationella saken handlar om att lyfta oss upp ur en fördärvande miljö.

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och läs våran guide för att skapa ett konto här.

Lämna en kommentar

Please Login to comment
  Subscribe  
Meddela om