Vad är det som ska försvaras?

I takt med den ökande internationaliseringen av vårt samhälle har även det svenska försvaret infiltrerats av element som saknar lojalitet till folk och land. Denna process har förstärkts genom att högre befattningar inom försvaret tillsätts politiskt – av regeringen. Detta har bland annat lett till att ”opålitliga” officerare inte befordras samtidigt som de officerare som anses politiskt pålitliga avancerar mycket snabbt.
Särskilt på Högkvarteret i Stockholm har det med åren skett en ansamling av politiskt korrekta officerare.
På Högkvarteret är till exempel andelen officerare av utländskt eller av delvis utländskt ursprung betydligt högre än ute på förbanden.

Politikerna som just nu har fullt upp med att sälja ut Sverige till främmande intressen låter givetvis bilan gå även över försvarsmakten. Resultatet är katastrofala nedskärningar och en radikal omvandling av försvarsmakten till en ”mindre och vassare” militär styrka främst avsedd för ”internationella operationer”.
Sveriges nya uppgift som lydstat under främmande makt är ju en helt annan än den tidigare uppgiften, värjandet av folk och land. För att värja det svenska folket och dess territorium behövs ett starkt försvar, allmän värnplikt, ett starkt luftförsvar m.m. Nu när den framtida uppgiften blivit en helt annan och svenska ”legoförband” istället skall agera i enlighet med Sveriges nya status som vassalstat behövs en mycket mindre armé.

Ett exempel på den ökande klyftan vad gäller det svenska folkets uppfattning om försvarets huvuduppgift och de nya militära befattningshavarnas, är uttalanden som chefen för K1, Carol Paraniak, gjorde i samband med omplaceringen av en värnpliktig vaktsoldat med ett förflutet inom Nationell Ungdom.
Enligt Paraniak är försvarsmaktens viktigaste uppgift att försvara ”demokratin”. Hans tolkning av försvarets främsta uppgift är således helt olik den tolkning av dess uppgifter som svenska folket företräder. Nämligen att huvuduppgiften är försvaret av folk och land.
Paraniak tycker tydligen att det är viktigare att försvara ett politiskt system än att värja svenskt territorium och det svenska folket från att hamna under främmande välde.
Hans inställning förklarar antagligen också varför han blivit satt som chef för K1 i Stockholm. Folkförrädarna inom riksdag och regering vill antagligen ha pålitliga personer i sin omedelbara närhet.

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och skapa ett konto här.

Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments