Vad är det som ska försvaras?

KRÖNIKA. Henrik Gustafsson frågar sig i denna artikel vad det egentligen är som ska försvaras och hur det bäst försvaras.

Efter olika terrordåd blev det populärt med slogans som ”Defend Paris”, ”Defend Europe” och sedan även ”Defend Sweden”. Dessa verkar slagit igenom som t-shirtmotiv samt i sociala medier.

Vad är det då med Sverige som främst bör försvaras? Är det landområdet och befolkningen här? Det landområde som utgör vårt folks livsrum. Det har historiskt sett varit vårt under en mycket lång tid och otaliga människor har kämpat och dött för det här landet. Det var under en period del av en union med Danmark som innefattade nuvarande Finland, Norge, Island med flera landområden. Hade denna union fortlevt hade vi nordbor måhända utgjort ett mer konkret folk under en gemensam stat. Att vara svensk kanske hade känts som att vara smålänning eller dalmas av idag. Vi i Norden är i grund och botten samma folk, vi tillhör samma nation och vi har ett gemensamt ursprung.

Visst är det viktigt att försvara vårt historiska livsrum och dess gränser. Det är också viktigt att försvara idén om Sverige. I och med att befolkningen här förändras så ändras också idén om Sverige. Det finns väldigt många människor i det här landet som har olika uppfattningar och åsikter om hur idén om Sverige är eller hur de vill att den skall vara. Det finns olika uppfattningar om hur Sverige ”alltid har varit” och hur Sverige och svenskarna är och vilka som är svenskar och så vidare. Alla försöker hävda att de har rätt, liksom vi nationalsocialister hävdar att vår uppfattning är den bästa. Massmedia och politiker har länge försökt få befolkningen här att förstå att det inte finns några svenskar och att vem som helst kan bli svensk. De säger att det inte finns några raser och alla är födda lika. Så länge de flesta som bor här köper detta bedrägeri så är vi hotade. Då detta förhållande ändrar sig kan vår situation förändras ganska snabbt. Jag tycker det verkar som att detta är något som idag håller på att hända. Det kan delvis förklaras med att massmedias makt och monopol håller på att luckras upp.

Det viktigaste syftet med vårt lands gränser borde vara att de utgör ett hinder för den skadliga rasblandning som kan ske om främmande folk tillåts inträde till vårt landområde och vår gemenskap. Deras inflytande kan även ha en negativ effekt på vårt folks sinnen, särskilt om de tillåts influera populärkultur samt opinionsbildande medier. I nuläget skulle det inte räcka med att stänga gränserna helt då faran ändå är över oss. Våra landsgränser var tidigare även vår nations gränser. Då tjänade de sitt syfte på ett annat sätt än de gör idag då vår nation och stat undergrävts av fientliga krafter och infiltrerats av främlingar.

Staten bör vara ett verktyg för att hjälpa folket. Ett redskap för nationen och gemenskapen. Idag används staten istället för att splittra och förgöra nationen. Man kan säga att vi lever i en slags anti-nationalstat. Tanken med nationalstaten verkar vara bland de bästa hittills påtänkta stats-lösningar. Den ursprungliga idén utgick troligtvis från att landområdet som staten omfattade beboddes av en homogen befolkning. Alltså ett land, en nation och en stat. Ett folk som lever under en stat på ett gemensamt livsrum. Kanske var det som idén med gamla Greklands stadsstater fast det omfattar ett större landområde.

I nuläget tror jag inte att en starkare stat är önskvärt om man vill öka vårt folks chans till överlevnad och fortskridande. Den organisation som måste förlita sig på polis-/statsmakten för att hålla ett möte är dömd att gå under. Om staten skulle tas över av välvilliga krafter så gjorde det inget om den fick mer makt, men för att detta ska hända behövs ett maktskifte. Staten är politiskt styrd av makthavarna och deras politiska vilja reglerar hur staten agerar. I dagsläget är även de statliga organisationerna och företagen bland dem som agerar mest folkfientligt.

Det viktigaste är såklart vår ras och vårt blod; vårt folk och vår nation. Somliga vill inte blanda ihop dessa saker, men jag tänker tvärtom; att det är just vad man bör göra. Vårt blodsminne och våra folksagor säger att det är naturligt för oss att tänka i blod och ras. Så tänkte nog alla här innan vårt folks sinnen kapades av främmande intressen. Innerst inne gör de nog det än idag. Vår ras är vårt folk. Bara främmande, onaturliga och påtvingade ideér säger annorlunda. Kan vi dra svärdet ur stenen och väcka vår folksjäl så kan vi skaka nationens sinnen ur sin sömn. Då skulle det gå snabbt att bryta våra bojor. Kan vårt folk befria sina sinnen så vore det en enkel match att även befria oss rent fysiskt. För det är som att vår ras och alla som tillhör den binds samman med osynliga band. Vi är sammankopplade och vi förstår varandra utan att kommunikation via språk alltid är nödvändigt. Blodet är ett slags språk utan ord.

Att försvara Sverige och dess gränser hade varit högsta prioritet innan vårt rike undergrävdes av fientliga krafter och marxistiska idéer. När vi hade ett landområde som beboddes av ett folk och en nation. Nu bebos vårt historiska livsrum av en myriad av nationer, raser och folkslag. Då är det bäst att försvara Sverige genom att försvara nationen inifrån. Genom att skapa mental och fysisk separation mellan vårt folk och främlingarna som bor här. För att kunna repatriera främmande folkslag från vår mark krävs det att de inte blandas ut med oss. Helst borde vi undvika alla försök att integrera eller assimilera dem. Det är på grund av detta som våra folkförrädarpolitiker vill prioritera ”utsatta områden” och se till att invandrare går i gymnasiet, lär sig svenska och kommer in på arbetsmarknaden. Det är inte för att de bryr sig om invandrarna utan för att man följer en agenda som går ut på att blanda upp och på sikt förgöra det vita folket i det här landet.

Det borde i nuläget vara bättre att de icke-vita som finns här har sina egna områden, än att de placeras ut i vartenda område som domineras av vita. Det är bättre att de inte lär sig vårt språk och går i våra skolor. Det är positivt att de behåller sina främmande seder, sina religioner och sina underliga klädesplagg för det innebär att det blir lättare att skilja på oss och dem. Ett starkt ”vi och dom”-tänkande är viktigt för vårt folks överlevnad. Etablissemanget försöker inprägla en falsk och ohållbar rasöverskridande gemenskap. Jag tänker snarare att det är viktigt att vi behåller en stark gemenskap baserad på ursprung ibland alla folkslag som finns här. Vi borde försvara vår nation och idén om Sverige genom att segregera oss i högsta möjliga mån från rasfrämlingar som lever på vår mark, samt verka för distansering mellan dem och oss. Det borde kunna göras utan hot och våld eller ens att man blir ovänner med varandra. Det kan skötas genom ömsesidigt förstående och respekt i så stor mån som detta är möjligt.

När jag började skriva var jag skeptisk till att många använder uttryck och slogans som ”försvara Sverige”. Det känns nästan som en bakåtsträvan att bevara ett Sverige som förmodligen aldrig kommer bli sig likt. Det går dock att omvärdera begreppet så det får en mer konstruktiv laddning. Vi behöver i nuläget återerövra och återskapa Norden och Sverige. Försvara vårt folk och återkräva vårt folks framtid. Kämpa för vårt folk i det stora och det lilla. Kämpa för revolution i sinnet såväl som i samhället.

Slagord är mer konstruktiva då de riktar uppmärksamhet på roten av problemet. Rasen och folket kommer först och förstörelsen av dessa är för evigt. Vi borde försvara Sverige genom att aktivt kämpa för vår ras. För utan den är Sverige blott en bit mark som en gång beboddes av ett folk som kallades svenskar. Om alla vita blandas ut och försvinner i det här landet kommer det säkert fortfarande kallas Sverige. Befolkningen kommer troligen kallas för svenskar här trots att det inte alls är samma folk som det en gång var.

Så medan Sverige alltmer urvattnas och befolkningen här blir mörkare så är det viktigaste att försvara vår ras och vårt folk på det sätt som Motståndsrörelsen alltid har gjort. Genom styrka, taktik och offervilja. Att med kraft visa på ett sunt alternativ som inte anpassar sig efter ett destruktivt system. Genom att få vårt folk att hålla sig till sina egna, hjälpa och gynna sina egna främst och skapa gemenskap baserad på ursprung – vilket är själva meningen med nationalsocialism.

Oavsett hur det framtida Norden kommer se ut tror jag att vi kan forma en ny, starkare nation från grunden. Vi behöver bygga ett folk som är anpassade till en annan verklighet än den bekväma vardag som de flesta lever i idag. Det hjälper inte längre att bara försvara våra länder. Sverige och Norden är inte längre ett landområde som vi kan ta för givet, utan något som vi varje dag måste arbeta hårt för att återerövra. Detta kan enbart göras om vi kastar av oss en livsstil präglad av bekvämlighet. För bekvämlighet i nuet innebär alltid större besvär och ansträngningar i framtiden.

Dela artikeln på sociala medier:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och läs våran guide för att skapa ett konto här.

4
Lämna en kommentar

Please Login to comment
3 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
PålästValhalla_DH_ Recent comment authors
  Subscribe  
Senaste Äldst Mest röstad
Meddela om
_DH_
Medlem
_DH_

Utmärkt skrivet. Det är av otrolig vikt att vi inte låter kulturnationalismen definiera det hela. Det finns ju mörkerkrafter som vill göra försvaret av Sverige till att stå upp för liberala värderingar, feminism, sodomi och sådana saker. Då måste man påpeka att dessa onda ting aldrig definierat Sverige, och aldrig kan tillåtas göra det. För övrigt tycker jag det är så lustigt hur dessa kulturnationalister låter sig indoktrineras med vad för kultur de står upp för. Jag menar, kulturen borde ju rimligtvis utgöras av våra traditioner, inte den ”värdegrund” den onda staten vill tvinga på oss. Den sorts kulturnationalister som… Läs mer »

Valhalla
Medlem

Svenska staten och dess etablissemang vägrar jag att försvara. Det enda jag vill försvara är de nordgermanska rasens överlevnad.
Försvarsmakten har fullständigt fel uppgift när de har som mål att försvara Demokratin och det mångkulturella samhället. Därför är NMR, dvs Motståndsrörelsen, det enda rätta.
Hellre vill jag att Ryssland tar över Sverige än att vi behåller den nuvarande staten.

Påläst
Medlem

Instämmer fullständigt i ovanstående. Viktigt är också att få intelligenta svenskar att skaffa fler barn än ointelligenta för annars kommer det att gå utför med svenskarna ändå. Naturligtvis hjälper inte ett parti som AFS folket eller landet mycket i längden eftersom de inte talar om rasskillnader eller andra viktiga frågor. En stor del av Sjuklöverns väljare är positiva till samarbete med SD, som många tror är ungefär som NMR, så därför är det nog många fler än 20% av svenskarna som åtminstone är invandringskritiska (SD har lagt sig för nära S och M och det har de nog förlorat på).… Läs mer »

Valhalla
Medlem

Den germanska rasen måste säkerställas och sedan måste (som du säger) staten se till att de intelligentaste och godaste germanerna skaffar fler barn och de ointelligenta, kriminella och vänsterinriktade förhindras att föröka sig.
Illegala araber, afghaner, afrikaner och liknande raselement ska köras ut ur landet respektive användas som slavarbetare i läger tills de tigger om att lämna Europa.