Tyska socialistiska rikspartiet

Dagens datum 2 oktober: Politiker i regering och riksdag vill idag försöka förbjuda Nordiska motståndsrörelsen. Men demokratiska regimer har en lång historia av förbud mot misshagliga organisationer. Ett av de första partierna att förbjudas efter 1945 var Tyska socialistiska rikspartiet.

Tyska socialistiska rikspartiet (Sozialistische Reichspartei Deutschlands), SRP, grundades den 2 oktober 1949 i Hannover i nordvästra Tyskland. Grundaren av partiet var den nationalsocialistiske författaren Fritz Dorls som tidigare varit aktiv i NSDAP. Flertalet av de sammanlagt nio grundarna kom från Tyska högerpartiet (Deutsche Rechtspartei) som var det enda alternativet innan SRP. Av dessa medgrundare kan bland annat nämnas studentledaren Gerhard Krüger, SS-mannen Wolf Graf von Westarp, NSDAP-politiker August Finke.

Tre av de nio personerna som grundade Tyska socialistiska rikspartiet. Från vänster: Fritz Dorls, Ott Ernst Remer, Wolf von Westarp. Bild tagen i augusti 1952.

Tre av de nio personerna som grundade Tyska socialistiska rikspartiet. Från vänster: Fritz Dorls, Otto Ernst Remer, Wolf von Westarp. Bild tagen i augusti 1952.

När Dorls avsikt att starta upp SRP blev känd ledde det till att medlemmar lämnade det nationalkonservativa Tyska högerpartiet, som hade fått fem mandat och 1,8 procent av rösterna i riksdagsvalet 1949. Det nya partiet var nationalsocialistiskt och hade stöd av Luftwaffe-översten Hans-Ulrich Rudel. Den mest kände aktören inom SRP var dess ställföreträdande partiledare, generalmajoren Ernst Remer. Remer var en av Hitler favoritofficerare och utropad nationalsocialistisk hjälte efter att ha krossat ett kuppförsök, organiserat av en klick ur överklassen, mot det nationalsocialistiska Tyskland 1944.

Otto Remer i ett tal för SRP 1949.

Otto Remer i ett tal för SRP 1949.

Att vara nationalsocialist var inte en belastning när det kom till medlemskap inom SRP utan snarare en rekommendation. Forna NSDAP-medlemmar satt på alla nivåer av partiet och man förkunnade öppet att den egentliga ledaren av Tyskland var amiral Karl Dönitz (Adolf Hitlers ställföreträdare) och inte den nytillsatte Konrad Adenauer, som var en ”marionettdocka åt USA”.  Partiets program hade klara likheter med NSDAP:s tjugofem punkter även om den inte var en direkt kopia.

SRP riktade stark udd mot USA och västkapitalismen, något som gett upphov till spekulationer om att partiet finansierades av Moskva, vilket dock inte kunnat bevisas. SRP propagerade i själva verket mot både kapitalism och kommunism. Man tog tidigt ställning mot den officiella versionen av ”förintelsen” och uttalade sig antisionistiskt. Riksdagsledamoten Franz Richter fördömde i en debatt i Förbundsdagen (tyska riksdagen), gällande ”krigsskadestånd” till Israel, staten Israel som angripare i Mellanöstern. Han uttalade också att alla personer som talade för en tysk-judisk förståelse var ”kollaboratörer”.

Tyska socialistiska rikspartiet blev med sin radikala framtoning på kort tid mycket framgångsrikt och lär som mest ha haft cirka 40 000 medlemmar. Partiet var populärt i Niedersachsen, där de grundades, och särskilt bland bönder och arbetare. I Niedersachsachsens delstatsval i maj 1951 fick man 16 mandat, motsvarande 360 000 röster och 11 procent. I ett av valdistrikten, Verden, fick partiet 27,7 procent av rösterna. Senare i delstatsvalen i Bremen, oktober 1951, fortsatte framgångarna med 7,7 procent av rösterna, motsvarande åtta mandat. SRP hann aldrig ställa upp i ett riksdagsval, men hade ändå två mandat i den tyska riksdagen innan femprocentsspärren trädde i kraft. Partiledaren Fritz Dorls hade tagit med sig sitt mandat från sin tid i Tyska högerpartiet och detta gjorde även Franz Richter när han gick med i SRP 1950. Vid denna tid, bara några år efter 1945, fanns det alltså återigen nationalsocialistisk representation i den tyska riksdagen.

När de nya ledarna i Tyskland insåg att SRP kunde komma att bli ett hot mot systemet började man smida planer på ett förbud. Som förevändning använde man ett kampanjtal från den 3 maj 1951 där Remer inför tusentals åhörare återberättade hur kuppmakarna i Tyskland 1944 dömdes för förräderi och att ”dessa förrädare”, med hänsyftning till dagens förrädare i regering och riksdag, ”en dag kommer att få svara inför en tysk domstol”. För detta tal dömdes Remer till fyra månaders fängelse för förtal av det nya Tysklands ministrar och ledande politiker.

Inrikesministern Robert Lehr från det kristdemokratiska CDU kände sig träffad och han och förbundskanslern, Konrad Adenauer, började nu skrida till verket för att förbjuda de misshagliga sanningstalarna. Då man vid tidpunkten inte hade fullmakt att förbjuda partiet tog man ändå ett beslut om att SRP var ett ”grundlagsvidrigt parti”. Detta beslut togs dagen efter Remers tal. I september 1951, med hänvisning till beslutet från maj, avlägsnade den federala regeringen under Adenauer SRP från offentlig tjänst. Efter att ha förhindrat SRP från att verka offentligt, uppenbarligen utan stöd i en grundlag, införde den federala regeringen samma månad en författningsdomstol med syftet att förbjuda partiet helt och hållet.

Den 23 oktober 1952 kom författningsdomstolen med sitt väntade beslut och SRP förbjöds. Vid denna tidpunkt hade SRP redan upplöst partiet, för att förekomma regeringen, och många medlemmar hade flytt landet för att undkomma den västtyska ”rättvisan”. Både Dorls och Remer begav sig sedan till Egypten och åtminstone Remer arbetade som rådgivare till landets president, Gamal Abdel Nasser. När Dorls sedan återvände till Tyskland greps han 1957 och dömdes till 14 månaders fängelse som ”ledare för en grundlagsstridig organisation”. Remer klarade sig undan detta men dömdes ett flertal gånger för motsvarande ”hets mot folkgrupp” och för att i flera artiklar ifrågasatt detaljer kring den officiella versionen av ”förintelsen”.

SRP:s ledare i juli 1952 inför den federala författningsdomstolen i Karlsruhe. Från vänster: Remer, von Westarp, Dorls.

SRP:s ledare i juli 1952 inför den federala författningsdomstolen i Karlsruhe. Från vänster: Remer, von Westarp, Dorls.

Motiveringen till att förbjuda SRP var den inre strukturen av partiet där den hierarkiska uppbyggnaden hade en ”naturlig samhörighet” med NSDAP. Författningsdomstolen spekulerade i hur SRP kommer att agera i framtiden och et odemokratiska förbudet motiverades med att partiet inte var demokratiskt:

Om partiets interna organisation inte motsvarar de demokratiska principerna, kan man generellt dra slutsatsen att partiet kommer försöka påtvinga staten de strukturella principer som den har implementerat inom den egna organisationen. . .

Domstolen fäste vidare vikt i hur partiet hade en toppstyrd ledarstruktur och att medlemmar som förblev lojala mot nationalsocialismen favoriserades.

I Tyskland anser den ”demokratiska” regimen att nationalsocialism i sig självt är grundlagsvidrig. Det är fortfarande inte kriminellt att vara nationalsocialist, men däremot förbjudet att vara medlem i en nationalsocialistisk organisation. Även om ett parti inte anser sig själva vara nationalsocialistisk är det författningsdomstolen som avgör vilken organisation som är nationalsocialistisk eller inte. Idag vill demokratiska krafter i Tyskland förbjuda partiet NPD, som anser sig vara nationaldemokrater men som utpekas som nationalsocialister.

Enligt en del bedömare är det bara en tidsfråga innan dessa drakoniska lagar kommer genomföras i hela EU.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-10-02.

Dela artikeln på sociala medier:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här.

Lämna en kommentar

27 Kommentarer till "Tyska socialistiska rikspartiet"

Meddela om
avatar
Sortera efter:   Senaste | Äldst | Mest röstad
Kotten
Gäst
Nybörjare
Kotten

Intressant läsning

Belis
Gäst
Nybörjare
Belis

Alltså kan folk sluta upp med dessa små värdelösa noter efter varenda artikel, fastän instämmande bidrar de inte med någonting.

Kanske kan redaktionen införa en ‘tumme upp’ funktion till artiklar istället om det är så viktigt att demonstrera sitt godkännande.

Skinfaxe
Gäst
Nybörjare
Skinfaxe
Anders O
Gäst
Nybörjare
Anders O

Någon i redaktionen har lagt en del arbete på att skriva denna mycket intressanta artikel. Kommentarer som visar uppskattning kan inte vara annat än positivt.

Mycket bra artikel! Mer sådant!

Edvin Fossland
Gäst
Nybörjare
Edvin Fossland

Tycker själv Nordfront numera blivit den bästa nyhetshemsidan och dessutom många intressanta och allmänbildande historiska artiklar. Besöker sidan dagligen.

Brukar inte skriva kommentar förutom när jag har något värdefullt att tillägga. Då och då sätter jag in lite ekonomiska bidrag som tack för intressant läsning, tycker fler borde göra detsamma. Hjälp denna grymma sida att växa!

Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym

Mycket intressant, inte minst med tanke på att Verden är min första vänort i Tyskland.

Ugandaboll med mjäll
Gäst
Nybörjare
Ugandaboll med mjäll

Parade in Berlin 27.Juli 1940

http://www.youtube.com/watch?v=x2zvo9dGprA

eller

CSD Berlin 2013 Pride Parade

http://www.youtube.com/watch?v=uWYLlu17DXA

Vad väljer du?

Conny
Gäst
Nybörjare
Conny

Jag väljer 2013 års upplaga, tack så mycket.. ^^

Lotta
Gäst
Nybörjare
Lotta

Såklart du gör, du är ju bög!

Abwehr
Gäst
Nybörjare
Abwehr

Jag väljer det icke-sionistiska alternativet, dvs 1940!

Waffen-SS
Gäst
Nybörjare
Waffen-SS

Jag väljer Liste Einz (1)!

anonym
Gäst
Nybörjare
anonym

1940 alla dagar.

Patrik
Gäst
Nybörjare
Patrik

1940 väljer jag.

Gladiator
Gäst
Nybörjare
Gladiator

Gyllene Gryning har 18 parlamentsledamöter, inte 21.

Redaktionen
Gäst
Nybörjare
Redaktionen

Tack för påpekandet, åtgärdat.

Angantyr
Gäst
Nybörjare
Angantyr

När Zion med lakejer pratar om demokratiska värderingar, så är det förstås egentligen politiskt korrekta värderingar som avses, de som Zion godkänt.

Baron Skugga
Gäst
Nybörjare
Baron Skugga

”Toppstyrd ledarstruktur”, ”Führerprincip”.. Lägg märke till att dessa ord används mot Gyllene Gryning i dag.

Aktivist
Gäst
Nybörjare
Aktivist

Det är inte dåligt att dela dag med SRP och Otto Remer! https://www.nordfront.se/motstandsrorelsen-bildar-parlamentarisk-gren.smr

För övrigt tycker jag artikeln visar att radikal framtoning är det enda rätta då partiet på rekordtid uppvisade mycket goda resultat.

”I Niedersachsachsens delstatsval i maj 1951 fick man 16 mandat, motsvarande 360 000 röster och 11 procent. I ett av valdistrikten, Verden, fick partiet 27,7 procent av rösterna. Senare i delstatsvalen i Bremen, oktober 1951, fortsatte framgångarna med 7,7 procent av rösterna, motsvarande åtta mandat.”

Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym

”Toppstyrd ledarstruktur” – på denna grund skulle man kunna förbjuda ett antal svenska riksdagspartier.

Macedonia
Gäst
Nybörjare
Macedonia

Konstigt att tyskarnas blev demokrater direkt efter Hitlers död och inte fortsatte kampen. Tyskland är idag degenerad jämfört med 1930-talet. Ekonomiskt är dom starka då de är ett starkt folk, men kulturellt, inget jag ser upp till.

Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym

Fortsatte kampen ? Tyskland revs sönder och samman i.o.m. Sovjets och USAs (nåja, allierades) invasion och uppdelning av landet. Hela befolkningen omskolades i det som kallas avnazifieringen. Miljoner dog i fångläger i Sovjet OCH på tysk mark i fransk/brittisk/amerikansk administrerade fångläger (Eisenhoovers open air camps)

mangrmange,
Gäst
Nybörjare
mangrmange,

Vad skulle de kämpa med, man använde barn och gamla och material saknades, hur skulle de kämpa ned Ryssen, England, Canada och Usa som var i Berlin.

Sen blev väl inte Tyskarna Demokrater, Östtyskland står inte som modell för en Demokrati oavsett vad man väljer att namnge landet med.

Stefan
Gäst
Nybörjare
Stefan

K bry

Johan Björnsson
Gäst
Nybörjare

”Enligt en del bedömare är det bara en tidsfråga innan dessa drakoniska lagar kommer genomföras i hela EU.”

Lagar (ramlagar) som dessa (dessutom INTE enbart mot NS-partier utan mot nationalistiska partier öht. Givetvis maskerat till ”förbud mot rasism” osv…) finns redan skapade, och kommer när som helst att börja implementeras på riksnivå i varje EU-land.

Läs gärna min gamla artikel om det, i dåvarande Nationell Idag:

http://johanbjornsson.blogspot.se/2011/03/man-saknar-inte-kon-forran-baset-ar.html

SS
Gäst
Nybörjare
SS

Den nya tyska staten har inte utrymme för SKIT!

Allt ska BORT!

Den nya Tyskland kommer att vara:

1) VITT!
2) ARISKT!
3) MOTSTÅND!

Upprepa 100 ggr.

Vera Oredsson
Gäst
Nybörjare
Vera Oredsson
På tal om kommentarerna när de är seriösa så måste jag komma med min erfarenhet som partiledare och medarbetare i NRP. Hade önskat att vi fick inblick med kommentarer vad medlemmarna dels var intresserade av, dels kritik som vi kunde försvara oss mot eller anta och ändra på ev. felaktigheter. Då blev det bara tyst, medlemmar försvann utan kommentar och baktaleri. Att Ni har denna förmån skall Ni vara tacksam för. Den stärker bara gemenskapen och en insikt om att vi kan ha olika intressen trots att vi är nationalsocialister med ett gemensamt mål. Dessutom är det för mig lite… Läs mer »
Vera Oredsson
Gäst
Nybörjare
Vera Oredsson

(PS Vi hade inte dessa tekniska möjligheter på den tiden.)

wpDiscuz