Arbetsförmedlingen skönmålar invandrarnas jobbsiffror


MÅNGKULTUREN. Kritiken mot Arbetsförmedlingens skönmålande av sina resultat för den importerande arbetskraften kommer från flera håll.
2