Nationalsocialismen och naturlagarna

Att leva i enlighet med naturen var förr någonting självklart. Men i denna tid relativiseras allt som är naturligt och vi måste ständigt påminnas om de naturlagar som reglerar våra liv. Simon Lindberg skriver här om nationalsocialismen och naturlagarna. 0


Generalstrejk mot massinvandringen!

Det är fortfarande möjligt att ändra på den mångkulturella samhällsomvandlingen och vinna ”seger”. Det krävs dock insikt i hur samhället fungerar, förmåga att analysera och att prioritera rätt. Det är i slutändan fantasin, beslutsamheten och offerviljan som sätter gränserna eller öppnar tillfället att skriva historia. 0


Framtiden blir vad vi vill att den ska bli!

Fredrik Vejdeland utvecklar här tankarna kring hur rörelsen ska nå de framtida målen. Är vi tvungna att ”acceptera verkligheten” som den är eller finns det andra, djupare, faktorer som kan avgöra vårt framtida öde? 0


Många vill bevara – för få kämpar!

En vanlig fråga är varför nationella inte nått några nämnvärda resultat sedan 1945. En av orsakerna är att för många vill bevara det gamla och att för få kämpar för någonting nytt. 0


Nationalsocialism och jämställdhet

Jämställdhet och nationalsocialism, är det två ting som överhuvudtaget är förenligt? Nej, skulle många svara bestämt. Men hur ser det ut i verkligheten? Vad är egentligen den nationalsocialistiska synen på man/kvinna och jämställdhet? 0


Status quo ante eller revolution

Till skillnad från SD är Motståndsrörelsen en revolutionär nationalsocialistisk organisation. I denna artikel av Klas Lund nämns några av de saker som skiljer oss från Sverigedemokraterna och andra nationellt sinnade grupper. 0


Nationalsocialism och djurrätt

Vi får ofta frågor via e-post. En fråga som återkommit då och då är hur vi som nationalsocialister ser på djurrätt. Klas Lund svarar. 1


Att leva som nationalsocialist

Nationalsocialismen är det ursprungliga, naturliga och vetenskapliga sättet att tänka och se på världen. Det är både en återgång till våra förkristna förfäders sätt att tänka samt en högre insikt om vår plats i kosmos, en högre medvetenhet som vi har lyckats nå genom rasens ansamlade historiska erfarenheter och vetenskapliga upptäckter. 0


Nationalsocialismen – den biologiska världsåskådningen

Nationalsocialismen – den biologiska världsåskådningen: En skrift som förklarar grundläggande nationalsocialistiska idéer. 0


Rasen – inte landet

Jag vill här, en gång för alla, försöka klarlägga en viktig punkt i vår världsåskådning nationalsocialismen, som missuppfattas (om än ofta med vilja) av våra meningsmotståndare eller dem som av brist på kunskap inte förstår. Vi ser till rasen främst, inte till land. Det är rasen som är allt, inte nationalstaten. 0