Begreppet ”nazist”

konrad_nazi
KOMMENTAR. Pär Öberg, Motståndsrörelsens presstalesman, resonerar här kring begreppet nazist och tidningar som Fria Tider.
2


Viljan att strida

illustration_henrik_fram
KRÖNIKA. Henrik Pihlström efterlyser en inställning som värderar friheten högre än det bekväma svenssonlivet.
0


Jakt- och naturpolitik i ett nationalsocialistiskt samhälle

jakt_natur_löp NATUREN. Frågor som rör jakt, djurskydd och naturvård är tyvärr väldigt svåra att diskutera i nationella sammanhang, de olika lägren tycks missförstå varandra med flit och diskussionerna övergår inte sällan till att bli ren pajkastning. 0


Det spelar ingen roll om du är rasist

debate-racism2SAMHÄLLE. Med anledning av ett antal händelser den senaste tiden finns anledning att återkomma till ämnet politisk polarisering, men nu från ett mer praktiskt perspektiv. 0


Vår politik

nordenresersigPOLITIK. Nordiska motståndsrörelsens politik sammanfttas i nio programpunkter. 8


Politisk polarisering

onewaySAMHÄLLE. I årtionden har två till synes antagonistiska parter bekämpat varandra. En tredje aktör har dock kunnat visa att det politiska spelet varit ett spel och inget annat. 0


Nationell socialism och folkgemenskapens betydelse

kugghjul-socialism2 KOMMENTAR. En undersökning utförd av Nordfront pekar på att 57 procent av de som är motståndare till massinvandringen är nationella socialister. Om detta är korrekt är det bra, men siffran långt ifrån tillräcklig. 0


Social tillit

samarbete
SAMHÄLLE. Mikael Karlsson skriver här om social tillit och menar att detta begrepp som har stor betydelse för hur ett samhälle ser ut också hör ihop med ras.
0


Språkets makt

Appliedlinguistics_wordle4
PÅVERKAN. Mikael Karlsson resonerar här kring språkets makt att forma våra tankar.
0


Att vara fri är farligt

fri2 KRÖNIKA. Samhället erbjuder många levnadsvanor som innebär kontroll. När du tar egna initiativ skapar du fruktan. 0