INRIKES. Under det gångna året har flera fall av undernärda barn som enbart fått vegansk mat uppmärksammats av sjukvården. 0