Vägglöss inte bara på ”flerfamiljsboenden” — numera även på transportmedel


INVASIVA DJUR. Vägglöss brer snabbt ut sig på alltfler ställen.
7


Karlskogas sjukhus drabbat av vägglöss

SKADEDJUR. Vägglöss har hittats på ett patientrum inne på Karlskogas sjukhus och man har fått tillkalla Anticimex. 0


Anticimex: ”Vi får lära oss leva med kackerlackor och vägglöss”

SKADEDJUR. Det är svenskarnas resvanor som uppges vara problemet när kackerlackor och vägglöss flyttar in i landet. Samtidigt pågår en massiv invandring från länder där skadedjuren under lång tid har varit vardag. 0