Försäkringskassan ska utreda sin hantering efter att antalet avslag ökat kraftigt

INRIKES. Försäkringskassans avslag på sjukpenning har under de senaste åren ökat kraftigt. Nu har myndighetens högsta ledning beslutat att se över sin hantering av sjukförsäkringen. 0


Regeringen: ”Ny lagstiftning krävs – som avkönar föräldrar”

INRIKES. Lagstiftningen om föräldraskap avspeglar enligt regeringen inte alla de former för samlevnad som existerar idag. Därför krävs, menar man, en utredning med huvuduppgiften att ”göra föräldrabalken könsneutral”. 2


Polischef utreds – skickade hem släkting efter bilkrock och störde polisens arbete

INRIKES. Helsingborgs polischef, Sven Holgersson, utreds nu internt efter att han kritiserats för sitt agerande vid en minderårig släktings bilkrock i somras. Holgersson lät släktingen och en annan inblandad gå och störde sedan polisens utredning på platsen. 1


Regeringens utredare: Yttrandefrihet – ett hot mot demokratin

1984. Den av regeringen tillsatta utredningen om Medie- och informationskunnighet lämnas in idag. I såväl uppdragsgivarens direktiv till utredaren som i den färdigställda rapporten förklaras att ”desinformation, propaganda och näthat” utgör ett ”hot mot demokratin”. 5


Oroligheter i Gottsunda ska kartläggas

UPPSALA. Varför brinner bilar och varför attackeras polis i invandrartäta Gottsunda? Var behöver man pumpa in mer resurser? Detta ska socialförvaltningen i Uppsala kommun försöka hitta svaren på i en ny kartläggning. 0