Halshuggaren från IS finansierades av EU och FN


MÅNGKULTUREN. Ungern grep en ledande IS-terrorist i Budapest. På fickan hade han inga giltiga identitetshandlingar, men väl ett anonymt bankkort utfärdat av EU som fyllde på hans kort med 500 euro i månaden. 5


EU anklagas för penningtvätt i samband med massinvasionen


EU. EU tvingas erkänna att de via FN skänker pengar till ”flyktingar” för att ge dem en snabbstart i Europa.
1


Ökat fokus på Afrika i årets kvot av ”flyktingar”


FRÄMLINGSINVASIONEN. Den svenska regeringen har beslutat att landet ska ta emot 5 000 ”kvotflyktingar” i år. Fokuset kommer främst att ligga på invällare från norra och östra Afrika.
3


George Soros, FN och EU ger rasfrämlingar bankkort för att ”fly” till Europa


FRÄMLINGSINVASIONEN. FN, EU och privata banker samarbetar för att underminera migrationslagar. Syftet är att underlätta inflödet av ”flyktingar” till de tidigare vita länderna.
6


Pakistan repatrierar hundratusentals afghaner med stöd av FN

UTRIKES. Pakistan repatrierar hundratusentals afghaner med stöd av FN:s flyktingorgan UNHCR. En politik som får kritik från Human Rights Watch. 0


UNHCR: Över 65 miljoner ”på flykt” i världen!

VÄRLDEN. En ny rapport från FN:s flyktingorgan UNHCR visar att hela 65, 3 miljoner människor befinner sig på flykt i världen. Antalet ökar mycket snabbt och detta är tio procent fler än förra året. 0