UMEÅ. Enligt en undersökning som gjorts med unga kvinnor och män i Umeå kommun, så känner sig många kvinnor otrygga när de går ensamma ute på kvällarna. 0