Undersökning: Amerikaner ser ickevitt USA som en försämring

USA. Nästan hälften av landets vita befolkning ser ett ickevitt samhälle som ett hot mot USA:s värderingar. 1


USA: Nästan hälften av republikanerna tycker inte det är rasistiskt att säga ”neger”

USA. Enligt en nyligen genomförd undersökning tycker en stor del av den amerikanska väljarkåren att det inte ligger något rasistiskt i att kalla afrikanskättade människor för ”negrer”. 4


Tre fjärdedelar av svenskarna anser att det går utför med Sverige

OPINION. Ipsos mätning för juli månad visar att 73 procent av svenskarna anser att Sverige är på fel spår. 13


Var femte tysk längtar efter en revolution

TYSKLAND. Allt fler tyskar står inte ut med den rådande världsordningen, och upplever ett akut behov av en ny politik. En majoritet anser att Tyskland inte är en demokrati. Revolution anses av allt fler vara det enda sättet att åstadkomma samhällsförändring, visar en ny rapport. 5


Undersökning: Varannan svensk tror på ökad rasmedvetenhet

INRIKES. Nästan hälften av svenskarna tror att ”rasismen” kommer att öka i landet. Något som judisk maktkvinnan Ingrid Lomfors anser är både ”nedslående” och ”allvarligt”. 11


Undersökning: 8 procent kan tänka sig att rösta på Motståndsrörelsen!

UPPVAKNANDET. Enligt en ny undersökning från Sentio kan uppemot 8 procent av svenskarna idag tänka sig att rösta på ett ”nazistiskt” parti. 0


Vita män med radikala åsikter är lyckligast gifta

KULTUR. Enligt studier som genomförts 2012, 2014 och 2016 lever vita män, religiösa och politiska figurer i de lyckligaste äktenskapen. 0


Ökat svenskt motstånd mot främlingsinvasionen

INRIKES. Svenskarnas motstånd mot det orkestrerade folkutbytet ökar. Trots skärpt invandringspolitik de senaste åren vill närmare hälften av svenskarna ta emot färre så kallade flyktingar. 0


Aftonbladet: En förkrossande majoritet tycker att Sverige är på väg åt fel håll!


OPINION.
En ny opinionsundersökning visar att svenska folket anser att Sverige är på väg åt fel håll och att regeringen är värdelös.
0


Unga kvinnor känner sig otrygga i Umeå

UMEÅ. Enligt en undersökning som gjorts med unga kvinnor och män i Umeå kommun, så känner sig många kvinnor otrygga när de går ensamma ute på kvällarna. 0