Chefsåklagare: Rapport bekräftar Swedbanks kännedom om misstänkt penningtvätt

BANKMAFFIAN. Enligt åklagare Thomas Langrot bekräftar Swedbank-rapport uppgifter om att banken känt till oegentligheter i Baltikum. 2