Svenska myndigheter har tappat kontrollen på befolkningsantalet i landet

INRIKES. De svenska myndigheterna erkänner nu att de tappat kontrollen över hur många som uppehåller sig i landet. 4


Ny rapport från SCB visar hur långt folkutbytet har kommit

FOLKUTBYTET. I SCB:s senaste integrationsrapport framgår det att antalet utrikes födda sett till befolkningsmängden har ökat med 13 procent mellan åren 1960-2015. Förra året var 17 procent av Sveriges befolkning utrikes födda vilket motsvarar nästan 1,7 miljoner invånare. Nästan en tredjedel av svenskarna har bytts ut mot ickesvenskar under tre decennier. 0