Amerikansk delstat: Pornografi är en folkhälsokatastrof

USA. South Dakotas politiker har godkänt en resolution som fastställer att pornografi är en folkhälsokatastrof. 0