Könsneutralitet införs i danska grundskolor


DANMARK. En undersökning genomförd av Danmarks Radio visar att 41 av 176 grundskolor i Danmark upplever att könsdebatten har tagit mer plats under det senare året.
1


San Francisco förbjuder ansiktsigenkänning


MASSÖVERVAKNING. Den integritetskränkande övervakningen av medborgarna med ”intelligent” kamerateknik stoppas i San Francisco.
1


SD vill införa övervakningsteknik i Uppsalas skolor


ÖVERVAKNINGSSAMHÄLLET. Sverigedemokraterna i Uppsala vill införa maskininlärande ansiktsigenkänningsteknik, som gjorts i en skola i Skellefteå. Syftet uppges vara att elevernas närvarokontroll ska automatiseras.
0


Polisen vill tvångsintegrera lågpresterande invandrare med svenska skolbarn

INRIKES. Polisen i Örebro vill stänga skolor i invandrarförorter och i stället bussa iväg barnen till mer svenska skolor. 0