Vägglöss inte bara på ”flerfamiljsboenden” — numera även på transportmedel


INVASIVA DJUR. Vägglöss brer snabbt ut sig på alltfler ställen.
7


Karlskogas sjukhus drabbat av vägglöss

SKADEDJUR. Vägglöss har hittats på ett patientrum inne på Karlskogas sjukhus och man har fått tillkalla Anticimex. 0