SVERIGE. Sverige klarar inte krig eller allvarliga kriser särskilt bra då vi är för beroende av handel med omvärlden. 0