JUDISK MAKT. Norge är världens ”mest demokratiska” land påstår den judiska Rotschild-tidningen The Economist.
2