INRIKES. En rättegång ska tas om efter att en domare uppträtt full i rätten. 6