Den eviga banken


EKONOMI. Johan Persson lyfter i den här artikeln fram ett antal fakta som visar hur kontrollen över den globala ekonomin är koncentrerad till ett fåtal aktörers händer.
4


Den svenska kronan rasar i värde

EKONOMI. Den redan svaga svenska kronan rasar​ till nya låga nivåer efter Riksbankens räntebesked på torsdagen.​ 3


Recession på väg – storfinansen börjar backa

EKONOMI. USA-börserna föll kraftigt igår på grund av ökad oro för obligationsmarknaden. 3


Minusräntan riskerar att utlösa en ny svensk finanskris

EKONOMI. Professor Lars Jonung varnar för att den nuvarande penningpolitiken med minusränta riskerar att kasta in Sverige i en ny finanskris. Det så kallade ”räntevapnet”, att sänka styrräntan, har visat sig vara alltför ineffektivt menar han. 0