FILM: Rabbin kräks på svart kvinna och slår henne


JUDISK RASISM. En Twittervideo visar hur en rabbin skymfar en svart kvinna och kastar en flaska på henne.
1


Israelisk höjdarrabbin anser att ”svarta är apor”

JUDISK RASISM. En högt uppsatt rabbi är i rampljuset igen efter rasistisk hets mot svarta. 5


Kulturmarxismen slår tillbaka på dess grundare – ultraortodox rabbin överger familj och barn för att bli kvinna

KULTURMARXISM. Den judiskt skapade kulturmarxismens alla villfarelser vinner mark även bland dess grundares etniska grupp. Ett exempel på det är den ultraortodoxe rabbinen Yisrael som valt att lämna sitt gamla liv och bli kvinna. 0