Vår väg, punkt 2

Ny politikVÅR VÄG. Här följer andra delen av Nordiska motståndsrörelsens partiprogram. 0