Vår väg, punkt 1

Ny politikVÅR VÄG. Här följer första delen av Nordiska motståndsrörelsens partiprogram. 0