51 trygghetsbostäder för pensionärer försvinner – kommunen vill inhysa invandrare istället

HELSINGBORG. Fredriksdalshemmet skulle erbjuda 51 trygghetsbostäder åt människor över 70 år till sommaren. Dessa planer skrotas nu då lokalen istället kommit att användas för att inhysa så kallade ensamkommande flyktingbarn. 0