Proletären kritiserar Dinamarca för att rösta nej till Nya Tiders presstöd


MEDIER. Rosanna Dianamarcas agerande att reservera sig mot att Nya Tider får nytt presstöd är ”huvudlöst”, anser Proletärens chefredaktör.
0


Ändring av presstödet – nationella medier portas

presstodMEDIA. I en utredning kring den nuvarande utformningen av presstödet har man kommit fram till att reglerna måste ändras för att låta fler aktörer ta del av det ekonomiska bidraget. Dock utesluts nationella medier då man väljer att kräva ”respekt för alla människors lika värde”. 0


Utredare föreslår att presstöd ska baseras på ”kvalitet” och rätt ”värderingar”

MEDIA. Regeringen håller just nu på att se över presstödsreglerna och utredarna menar att tidningar som står för ”journalistisk kvalitet” bör få mer pengar än andra tidningar och att bara de tidningar som har en ”respekt för demokratiska idéer” bör ha rätt till presstöd. 0


Presstödet kritiseras av yttrandefrihetsexpert

SVERIGE. Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke kritiserar i en ny artikel presstödet och det pågående arbetet med att förändra reglerna kring presstödet. 0