Amerikansk delstat: Pornografi är en folkhälsokatastrof

USA. South Dakotas politiker har godkänt en resolution som fastställer att pornografi är en folkhälsokatastrof. 0


Svenskt förslag mot porr – handlar om ”våra barns framtid”

Juden Ron Jeremy, en av världens mest kända pornografer.
DEKADENS. Företrädare från olika politiska läger går idag ihop med flera förenings- och organisationsprofiler och kräver att en haverikommission sätts igång för att verka för en begränsning av pornografin, som de menar har skadliga inverkningar på människors psyke.
0


Trump lovar att vidta åtgärder mot Internetporr

Donald Trump
USA. Donald Trump skrev tidigare under sommaren under ett dokument där han lovade att se över Internetporr, undersöka dess skadliga effekter på befolkningen och minska dess tillgänglighet för familjer och unga. Dessutom lovade han att ta krafttag för att bekämpa barnpornografi.
0


Veronica Palm: ”Förbjud pornografi”

Veronica_palm_jihadFÖRBUD. Socialdemokraten Veronica Palm menar att kommersiell pornografi är ett resultat av ojämställdheten i samhället. Därför borde den förbjudas säger hon. 0