INRIKES. Polisens realityserie som sänts i sociala medier, för att locka fler att bli poliser, har kritiserats för att vara både integritetskränkande och sakna lagstöd. Nu har serien tagits bort. 3