löfven kunskap är makt
SVERIGE. Eleverna på svenska skolor presterar sämre och sämre enligt den internationella Pisa-undersökningen. Skolverket konstaterar nu att det oroväckande resultatet inte kan förklaras med att eleverna är omotiverade, utan att det är kunskapsbrister som ligger bakom den negativa utvecklingen. 0