SD vill införa övervakningsteknik i Uppsalas skolor


ÖVERVAKNINGSSAMHÄLLET. Sverigedemokraterna i Uppsala vill införa maskininlärande ansiktsigenkänningsteknik, som gjorts i en skola i Skellefteå. Syftet uppges vara att elevernas närvarokontroll ska automatiseras.
0


Din digitala identitet ska hålla koll på dig överallt


ÖVERVAKNINGSSAMHÄLLET. Mobilt Bank-ID och Swish var bara början. Nu ska Mastercard och Microsoft ta fram digitala identiteter åt alla. Din identitet ska vara känd oavsett vad du gör. Systemet ska också förenkla för ökad invasion av rasfrämlingar till Västvärlden.
1


Teknikjournalist: ”Köp inte DNA-tester, det är DU som är produkten!”


ÖVERVAKNINGSSAMHÄLLET. Judiska DNA-testföretag säljer sina kunders personliga genetiska data vidare till andra företag. Irish Times skriver att sådan handel utgör ett allvarligt etiskt problem och varnar oss för att ge tester i julklapp till dem vi tycker om.
5


Kina inför ”social-kreditsystem” för medborgarna

1984. I den kinesiska storstaden Shenzhen införs nu ett massivt övervakningssystem på prov. Genom kameror och elektronisk övervakning ska myndigheterna kunna granska och poängsätta medborgarnas pålitlighet. 9


Google övervakar dig – trots att du säger nej

ÖVERVAKNINGSSAMHÄLLET. Enligt en ny undersökning av AP sparar Google platsuppgifter på din mobiltelefon oavsett om du godkänt det eller ej. 3


Svensk polis ska börja använda ansiktsigenkänning

overvakningINRIKES. Övervakningssamhället blir verklighet även i Sverige. Polisen tittar nu på ny digital teknik som gör det möjligt att leta reda på människor som gömmer sig i en folkmassa. Tekniken är kontroversiell och metoden måste utredas innan den får börja användas. 0


Kritiskt tänkande – allt mer sällsynt i dagens uppkopplade vardag

övervakning
TEKNIKSAMHÄLLET. I dagens samhälle där många är uppkopplade dygnet runt, låter man bekvämligheten styra och det kritiska tänkandet uteblir. Denna digitaliserade och uppkopplade teknik drivs framåt av kommersiella intressen. Risken är att människor slutar söka utmaningar och istället förslappas och fördummas. Detta aktualiseras nu av en professor i informationsvetenskap.
0


Förarlösa bilar snart i vanlig trafik – inskränkningar i personlig integritet är att vänta

TEKNIK. Volvo meddelar att det inom fem år kommer finnas förarlösa bilar på marknaden. Frågan är dock vem som ansvarar vid eventuell olycka och i hur stor utsträckning den personliga integriteten kommer inskränkas. Enligt planeringen ska 100 hushåll i Göteborg få tillgång till förarlösa fordon våren 2017. 0


Försvaret hoppas få tips om spioneri från allmänheten

Försvarsmakten ÖVERVAKNINGSSAMHÄLLET. Försvaret och SÄPO är övertygande om att det finns aktiva agenter och spioner som opererar på svensk mark. Nu vill man ha tips från allmänheten angående misstänkt spioneri. Försvarsmaktens Militärregion Syd har för detta ändamål öppnat tipslinjer för ”händelser på land” respektive ”händelser till sjöss”. 0


Whatsapp delar information med Facebook

TEKNIK. De nya användarvillkoren för Whatsapp-användare innebär bland annat att information delas med Facebook. 0