Professor: Det pågår en tyst befolkningsrevolution i Sverige

INRIKES. Flykten från landsorten och små kommuner till städerna kommer att fortsätta och Sverige kommer att få en annan indelning i en nära framtid, menar en professor i statsvetenskap. 7


Västmanlandspolisen är överbelastad


INRIKES. Västmanlandspolisen har den senaste tiden varit överbelastad och har fått prioritera bort vissa arbetsuppgifter när de istället skyddat exempelvis flyktingboenden.
0