Rätts- och yttrandefrihetsexperter om Göteborgsdomen: ”Välmotiverad”

GÖTEBORGSRÄTTEGÅNGEN. Åklagaren och judisk makt-rörelsen är besvikna efter dagens nederlag i det uppmärksammade Göteborgsmålet. Men enligt rätts- och yttrandefrihetsexperter är domen välmotiverad och en fingervisning i hur även högre instanser kommer att resonera ifall den överklagas. 1