Överbefolkningen på jorden är det största miljöproblemet


NYA TANKEMÖNSTER. Många av världens länder är överbefolkade och dessa människor spiller nu över in i Europa. Detta är ett miljöproblem långsiktigt då vita blir straffade för att ha lyckats hålla ned sina befolkningstal.
5


Vi måste tygla oss själva för att få slut på konsumtionssamhället


NYA TANKEMÖNSTER. Dagens materialistiska synsätt är en av de allra viktigaste sakerna att bekämpa idag. I den andra artikeln tar jag upp hur materialismen förstör vår jord.
5


Materiellt välstånd förslavar dig


NYA TANKEMÖNSTER. Dagens materialistiska synsätt är ett av de allra största problemen att bekämpa idag. Jag kommer att presentera varför från två olika synsätt i två olika artiklar. Första artikeln handlar om revolution och materialism.
2


Utan rasism, inget folk


NYA TANKEMÖNSTER. Rasism är globalistens, marxistens, liberalens och universalistens fiende. Men det är en tankegång som gynnar vita.
8


Det gamla Sverige är för evigt borta – acceptera det och bygg ett nytt samhälle


NYA TANKEMÖNSTER. Nu är inte tiden att ömka för det gamla som inte går att återskapa. Ägna dig istället åt nytänk över den nödvändiga vägen mot en kollektiv nordisk framtid.
11


Den konservativa karaktären


NYA TANKEMÖNSTER. Den konservativa människan är feminin, demokrat, överlevare och medelmåttigt intelligent, vilket gör att han kan lura sig själv till passivitet när uppror är det som behövs.
6