Rätts- och yttrandefrihetsexperter om Göteborgsdomen: ”Välmotiverad”

GÖTEBORGSRÄTTEGÅNGEN. Åklagaren och judisk makt-rörelsen är besvikna efter dagens nederlag i det uppmärksammade Göteborgsmålet. Men enligt rätts- och yttrandefrihetsexperter är domen välmotiverad och en fingervisning i hur även högre instanser kommer att resonera ifall den överklagas. 1


MittMedias ledarskribent tiggde pengar till hus på Twitter

LÖGNPRESSEN. MittMedia-skribenten Sofia Mirjamsdotter, känd för sina attacker mot ”vita män”, tigger pengar till ett nytt hus vid havet. Tilltaget får kritik från andra journalister som anser att det är gränslöst att hon utnyttjar den makt hon givits till personlig vinning. 4


Kommunens ”åsiktsbesiktning” av studentflak kritiseras

LINKÖPING. I Linköping har kommunen beslutat att kontrollera alla banderoller som visas på studentflaken, något som yttrandefrihetsexperter menar att kommunen saknar befogenhet att göra. Kommunens syfte är att stoppa ”rasism”, ”sexism” och ”reklam för alkohol”. 0


Presstödet kritiseras av yttrandefrihetsexpert

SVERIGE. Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke kritiserar i en ny artikel presstödet och det pågående arbetet med att förändra reglerna kring presstödet. 0