Snart 80-årig kvinna drar längsta strået hittills i kampen mot två invasiva arter

NATUR. I Österbotten och Västerbotten prövar man olika metoder för att få bukt med två aggressiva invasiva arter. Bland metoderna märks applicering av vattenånga, get-bete och avlägsnande för mänsklig hand. 0


Råkade väcka björn – filmade när björnen tog sig ur idet

SKOGEN. En yrvaken björn som just vaknat filmades när han tog sig ut ur sitt ide och lufsade iväg. Det var en skogsarbetare som troligen råkat väcka björnen som passade på att ta den unika filmen från sin skogsmaskin. 2


Kristallklart vatten i Venedigs kanaler och delfiner i turisthamnarna – positiv sidoeffekt av coronapandemin

ITALIEN. Från Italien kommer nu berättelser om hur naturen gör sitt återintåg efter att människorna i coronapandemins spår lämnat de berömda turistorterna. Delfiner, ankor och vildsvin har siktats i flera städer förutom att vattnet i Venedigs berömda kanaler blivit kristallklart. 1


Vindkraftverken dödar stora mängder fåglar och insekter

NATUR. Undersökningar visar att vindkraften ligger bakom att många fåglar och insekter dör varje år till följd av de roterande bladen som skär genom luften. För örnar på Gotland är nu vindkraften vanligaste orsaken till onaturlig död hos dem. 2


Risk för omfattande skogsdöd i norra Sverige

SKOGSDÖD. Enligt statliga Sveaskog som gjort en inventering av ungskogsbeståndet i norr, så riskerar en fjärdedel av träden vara allvarligt skadade och döende. 5


Ledarperspektiv 33: Nationalsocialism – den sant gröna politiken. Miljörörelsens ursprung och djurrättsaktivism

LEDARPERSPEKTIV. Nordiska motståndsrörelsens podcast Ledarperspektiv nu ute med sitt trettiotredje avsnitt. 0


Kungsörnar blyförgiftade av slaktavfall

NATUR. Kungsörnar som äter av slaktavfall i skog och mark har blivit blyförgiftade. Detta visar en studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental Science and Technology. Blyförgiftningsproblemet är inte enbart ett nationellt sådant och ett förbud tycks vara enda lösningen. 0


Den hotade vitryggiga hackspetten ska räddas

vitryggig hackspett
MILJÖ. Naturskyddsföreningen hoppas kunna rädda den i Sverige utrotningshotade vitryggiga hackspetten. Detta genom uppfödning och utplantering av ungar samt bevarande och återskapande av gammal lövskog. Åtgärderna planeras inom ramarna för ett nytt och unikt samarbete med bland annat Skansen.
0


Naturvårdsverket vill att rasfrämlingar utnyttjar allemansrätten

Snart i en skog nära dig?
NATUR. Nu kan fler ta del av den underbara svenska naturen. Naturvårdsverket har översatt en broschyr om Allemansrätten till tre nya språk: arabiska, dari och pashto.
0


Den svenska vargstammen krymper

varg
NATUR. Enligt Naturvårdsverkets senaste inventering har den svenska vargstammen minskat från 415 till 340 individer. Minskningen sker på grund av naturliga orsaker men även jakt gör att antalet vargar krymper.
0