Upplysningsarbete i Västervik

Långfredagen ägnade medlemmar i Näste 7 åt kamparbete i Västervik. Runt 600 flygblad delades ut i bland annat bostadsområdet Midgård – som i sann Orwelliansk anda inte bebos av allt för många av Midgårds söner och döttrar. Även en stor mängd klistermärken sattes upp i staden där också Moderaternas lokal blev föremål för utsmyckning. 0


Kampsportsträning i Näste 7

Under tisdagen den 16:e april höll kamrater från Näste 7 kampsportsträning. Då det vackra vårvädret börjat blomma ut rejält så hölls dagens träning utomhus under strålande solsken. Man började träningen med en gedigen uppvärmning innan man gick vidare till huvudmomentet för dagens pass, kampsporten. Efter att ha tränat på sparkar, slag och sparring så avslutades […] 0


Aktivisttest i Näste 7

Onsdagen den 17 april utförde delar av Näste 7 aktivisttestet. Vill du vara med och testa din fysiska förmåga? Ansök då till Nordiska motståndsrörelsen! 0


Klistermärken i Tranås

Söndagen den 14/4 sattes en större mängd klistermärken upp i Tranås. Ingen som gick sin söndagslunk längs med stadens populära gånsstråk kan ha missat att det finns ett alternativ till vansinnet. 0


Brevlådeutdelning i Näste 7

Kvällen den 12 april åkte kamrater från delar av nästet ut i de småländska skogarna för att dela ut flygblad. På vägen observerade man häftiga träskulpturer som föreställde ugglor, vilka man trodde var verkliga. Anslut till kampen! 0


Basaktivism i Aneby

Måndagen den 8:e april var delar av Näste 7 i Aneby och delade ut flygblad. Cirka 200 hushåll fick ta del av det senaste bladet. 0


Samhällsinformation utdelad – Nässjö kommun

Den 7 april samlades några kamrater från Näste 7 för att dela ut nyttig samhällsinformation till invånare både i Malmbäck och i Grimstorp. På vägen möttes man av positiva människor i det varma och soliga vädret som inte alls verkade ha något emot ett nationalsocialistisk budskap. Ansök till Nordiska motståndsrörelsen! 0


Flygbladsdistribuering på småländska landsbygden

Torsdagen 4 april utförde kamrater ur Näste 7 flygbladsutdelning på den småländska landsbygden. Platser som Maltorp, Läckeby, Kyrkeslät (Kalmar kommun), Gransmåla (Oskarshamns kommun), Skillerhult, Luvehult, Balebo (Nybro kommun) fick flygblad i sina brevlådor. 0


Folkbildning i Näste 7

Den 4 april deltog medlemmar från Näste 7 i en studiecirkel där man studerade och diskuterade Nationalsocialismen – den biologiska världsåskådningen. Sidorna 12 till 17 avhandlades och kamraterna reflekterade över hur degenererat dagens samhälle är jämfört med hur det skulle kunna vara i ett harmoniskt nationalsocialistiskt samhälle. Vill du vara med och studera den sunda […] 0


Månadsmöte hos Näste 7

Under den vackra vårdagen 30:e mars höll Näste 7 månadsmöte i det sköna Småland. Innan man påbörjade den långa dagen så bjöds det på frukost innan dagens aktiviteter. Efter att frukost och kaffe avnjutits under muntra former så gick man vidare i dagordningen. Näst på listan var debatteknik, där både erfarna och oerfarna kamrater kunde […] 0