Gemensam kampsportsträning i Luleå

Söndagen den 21:a april deltog medlemmar i Luleå i en gemensam kampsportsträning. Passet inleddes och avslutades med backträning och däremellan kördes diverse kampsportsövningar. 0


Brevlådeutdelning i Luleå

Torsdagen den 18 april var aktivister och medlemmar ur Kampgrupp 601 samt sympatisörer ute och delade ut flygblad i området Bergviken, cirka 250 gick åt. Ett mindre antal klistermärken sattes även upp. Under utdelningen dök det upp en äldre herre som inte kunde bestämma sig om han uppskattade judarna eller inte. Han samtidigt hyllade det […] 1


Intervallträning i Luleå

Söndagen den 14:e april deltog medlemmar från Luleå i ett gemensamt träningspass där intervallträning stod på schemat. 0


Vårstädning i Luleå

Tisdagen den 9:e april passade en medlem på att vårstäda lite i samband med att ha fått tillbaka på skatten. 0


Flygblad spreds i Kiruna

Söndagen den 14:e delade två kamrater ut cirka 200 flygblad på Terassen. Klistermärken sattes även upp längs vägen. 1


Internutbildning i Luleå

Söndagen den 14/4 (Gösta Hallberg-Cuulas dödsdag) samlades medlemmar och aktivister för att tillsammans se och diskutera del 9 av Europa – the Last Battle. Här tog man bland mycket annat upp att Tysklands ”skuld” efter Versaillefreden inte var avbetald förrän 2010, likheterna mellan FN och Sovjetunionen, att kommunismen numera är rumsren i nästan hela samhället, […] 0


Aktivitet i Luleå

Under torsdagen den 11 satte aktivister och medlemmar från Näste 6 upp 200 klistermärken i Gymnasiebyn och centrala stan i Luleå. Aktiviteten gick bra. 0


Tillverkning av spraymallar i Umeå

Tisdagen 9/4 tillverkade fyra medlemmar från Kampgrupp 602 och en sympatisör till Nordiska motståndsrörelsen spraymallar med olika budskap. Vill du också hjälpa till att skapa spraymallar? Skicka då in en ansökan till Nordiska motståndsrörelsen. 0


Internutbildning i Luleå

Söndagen den 7/4 samlades medlemmar och aktivister återigen i Luleå för att se del 8 i dokumentärserien Europa – the Last Battle. Undertiteln denna gång var The Holocaust och slog hål på lögn efter lögn om denna saga som omsätter stora summor för alla ”överlevare”. Vi vill inte avslöja för mycket men tyfus härjade i […] 1


Klistermärkesuppsättning i Luleå

Under söndagen den 7 april satte aktivister och medlemmar upp cirka 150 klistermärken runt Hälsans stig i Luleå. Aktiviteten gick bra. 0