Informationsspridning i Ronneby kommun

Söndagen den 21:a oktober informerades Kallinges invånare om de globalistsvin som styr västvärlden. 200 flygblad delades denna dag ut av den enda oppositionen, Nordiska motståndsrörelsen. 0


Klistermärkesuppsättning i Klippan

Den 21/10 sattes 250 klistermärken upp i Klippan av medlemmar ur Kampgrupp 301. 0


Flygbladsutdelning i skånska byar

Under söndagen var medlemmar ur Näste 3 ute i byarna Blentarp och Sövde i Sjöbo kommun. Cirka 200 flygblad delades ut. 0


Affischering i Trelleborg

Kvällen den 19:e oktober begav sig medlemmar ur Kampgrupp 302 och sympatisörer ut för att affischera. Östra Trelleborg pryddes med ett stort antal affischer. Under tiden och efteråt sattes en större mängd klistermärken upp. Kampen kommer fortsätta i Trelleborg och i övriga Näste 3. Bli en del av den du med. 1


Aktivisttest-träning i Trelleborg

Under torsdagskvällen samlades aktivister, medlemmar och sympatisörer för gemensam träning. Alla gjorde bra ifrån sig i momenten som aktivisttestet består av. Även en del klistermärken sattes upp. Nordens alla söner och döttrar till vår frihetskamp! 0


Helsingborg reser sig

Den 18/10 var medlemmar och sympatisörer ute och satte upp en stor mängd propaganda i södra Helsingborg. Ansök du också och revoltera mot den ”moderna” världen! 1


Nordfront-banderoller uppsatta i Trelleborgs kommun

Kvällen den 17:e oktober sattes två banderoller upp i Trelleborgs kommun av ett par medlemmar ur Kampgrupp 302. Medlemmarna var på väg hemåt från en studiecirkel hos en kamrat och beslöt sig då för att hänga upp två banderoller. Den första hängdes vid busshållplatsen i Skegrie och den andra på gångbron vid Maglarpsrondellen. Att läsa […] 0


Aktivitet i Kristianstads kommun

Klistermärken har blivit uppsatta i Tollarp i Kristianstads kommun. 0


Studiecirkel i Näste 3

Under onsdagskvällen samlades Kampgrupp 302 för en studiecirkel om ras. Skrift lästes upp högt och sedan diskuterades innehållet. Folkbildning är ett viktigt inslag i organisationens verksamhet och ett väldigt trevligt sådant. 0


Kamprapport från Hässleholms kommun

Under kvällen den 16 oktober delades flygblad ut i Hässleholms kommun. Man besökte bland annat Skyrup och Finja. 0