MOTSTÅNDSRÖRELSEN. 
Nordfront publicerar här Julius Blombergs uppskattade tal på Mynttorget den 10 mars.
2